תואר ראשון רב-תחומי מעניק השכלה אקדמית רחבה ועדכנית וטעימה ממגוון המקצועות התיאורטיים והמעשיים הן במדעי הרוח והן במדעי החברה.

sitting

תכנית הלימודים

ראש התכנית: פרופ' תמר אלכסנדר
התכנית כוללת תשע חטיבות לימוד בתחומים הבאים: משאבי אנוש, ספרות עברית, חינוך, לימודי קונפליקט וניהול משברים, תולדות הרעיונות, תרבות חזותית ואומנות, תרבות עממית ופולקלור, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים היכולים לראות מספר תחומים בראייה כוללת ורחבה וליצור קשרים ביניהם.

בתקופה המתאפיינת בגלובליות, רב-תרבותיות וטשטוש גבולות בין-תחומי דעת, מקנה התכנית לסטודנטים ידע רחב, כלים לניתוח ביקורתי וכישורים לצמיחה אישית, המאפשרים פיתוח קריירה והכנה לעולם התעסוקתי של זמננו.

תכנית הלימודים מתאימה לסטודנטים העובדים במשרה מלאה או חלקית. התכנית מאפשרת לשלב רכישת השכלה אקדמית איכותית עם שגרת עבודה וחיי משפחה.

תכנית "הזדמנות שנייה"
תכנית הזדמנות שנייה מיועדת לבני 30 ומעלה המתגוררים בסביבת המכללה. הם יזכו במלגות עידוד הן במסגרת תכנית ההכנה והן במסגרת הלימודים לתואר ראשון רב-תחומי, בכפוף לדרישות המכללה.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

תואר ראשון במערכות מידע

מסלול הלימודים

תכנית חד-חוגית רב-תחומית לתואר ראשון בהיקף של 120 נקודות זכות.
התואר בנוי מארבע חטיבות לימוד שונות (מתוך תשע החטיבות המוצעות ללימודים במחלקה).

משך הלימודים לתואר ראשון: 3 שנים, 3 סמסטרים בשנה (סמסטר ב', קיץ וא')

ימי הלימוד: במסגרת התואר הרב תחומי מגוון חטיבות/תחומי לימודים.
בפגישת ייעוץ תקבלו מידע על כל החטיבות, ולאחר שתבחרו תבנה עבורכם תוכנית הלימודים.
תוכלו להתחיל בשנת הלימודים הנוכחית, בסמסטר ב' (מרץ 2018) או לחלופין בסמסטר א' בשנת הלימודים תשע"ט (אוקטובר 2018).
חדש: בסמסטר ב' (מרץ 2018) תיפתח חטיבה מרתקת – סביבה וקיימות, ותוכלו לשלב אותה עם חינוך, משאבי אנוש או סוציולוגיה.
הערה: פתיחת תכנית הלימודים במסלולים ובשילובים השונים מותנית במספר הנרשמים, ייתכנו שינויים בהתאם לאילוצי המערכת.

חטיבות הלימודים המוצעות

במהלך המאה האחרונה, התבססה ההכרה שלאורח החיים של בני האדם יש השפה נרחבת על הסביבה הטבעית. השפעה אשר מתחזקת באופן משמעותי עם הגידול באוכלוסייה והמעבר לאורח חיים מודרני. בנוסף, התחדדה ההבנה כי על-מנת להוביל לשינוי סביבתי יש לתת מענה בו זמני גם לצרכים נוספים של האדם, צרכים חברתיים וכלכליים. שלושת המישורים הללו: סביבה, חברה וכלכלה, היוו את הבסיס לגיבוש מודל הקיימות. הקיימות מבוססת על פיתוח, צמיחה ורווחה הנמצאים בשיווי משקל עם יכולתה של הסביבה הטבעית להמשיך ולקיים את המערכות הטבעיות. שמירה על שיווי משקל זה תאפשר לדורות הנוכחיים להתקיים ולצמוח מבלי לפגוע באפשרות של הדורות הבאים ליהנות לכל הפחות מאותם המשאבים. הממשק בין סביבה, חברה ופיתוח כלכלי מייצר קונפליקטים מרכזיים העומדים על סדר היום העולמי והמקומי. החיבור בין לימודי סביבה וקיימות ללימוד מדעי הרוח והחברה הנו ייחודי לתכנית הלימוד הרב תחומית. חיבור זה בא מתוך גישה ייחודית ורחבה לפיה הסביבה מחוברת לתרבות ומהווה חלק ממנה, הסביבה יוצרת את איכות החיים ומשפיעה על תוחלת החיים. החטיבה בסביבה וקיימות בנויה משתי זרועות: זרוע הסביבה הכוללת שימוש במשאבי הטבע לייצור אנרגיה, ניצול משאב המים, תרבות הצריכה המערבית, טיפול בפסולת ומיחזור, תזונה והשפעותיה על בריאות האדם והסביבה, החקלאות ועוד. וזרוע הקיימות המתמקדת בפיתוח בר-קיימא, צדק חברתי וסביבתי, אנרגיות מתחדשות ועוד. קורסים לדוגמה: שינוי אקלים; תזונה בת-קיימא; שימור ושיקום מערכות אקולוגיות בים וביבשה; השפעת הסביבה על בריאות האדם; חקלאות סביבתית, טכנולוגיות מים חדשניות.

בחטיבה נלמדים קורסים חשובים העוסקים באחד התחומים המרכזיים בחיי האדם, והוא עולם העבודה. קורסי החטיבה מציגים תחום זה משתי נקודות מבט: האחת היא זווית הראייה של מנהלי משאבי אנוש המעוניינים לברור ולגייס את העובדים המתאימים ביותר לתפקיד ולרוח הארגון, לקדם את תפוקות הארגון ולהגדיל את המוטיבציה ושביעות הרצון של העובדים; השנייה היא הפרספקטיבה של העובדים המבקשים למצוא אתגר וסיפוק בעבודתם, לזכות בתגמול הוגן וכן ביחס מכבד מצד עמיתיהם וממוניהם. קורסי החטיבה המגוונים מועברים על ידי מומחים בתחומם וכוללים בין היתר 'ניהול משאבי אנוש בעידן הגלובאלי'; 'מיון עובדים' ו'הערכת ביצועי עובדים'; וכן סמינר מחקרי המתמקד בסוגיות מגדר בארגונים.

מדעי החינוך מבוססים על פילוסופיה והיסטוריה מצד אחד, ועל פסיכולוגיה וסוציולוגיה מצד שני. מרכיב נוסף הוא חינוך רב תרבותי, הבנת וקבלת השונות, לאור ההיסטוריה של מדינת ישראל. לפיכך, כל דיון בחינוך בקונטקסט הישראלי צריך לקחת בחשבון את השונות והמגוון רב המתקיימים בו. הקורסים בחטיבה לחינוך מתמקדים בחינוך בחברה מרובת תרבויות, תוך מתן כבוד כלפי שונות ומעודדת חינוך המקדם צדק חברתי.
קורסים נבחרים בחטיבה: שונות בין לומדים ותיאוריות למידה, חינוך רב תרבותי, חשיבה יצירתית בחינוך.

בחטיבה נציע מגוון קורסים שיציגו את התפתחות הספרות העברית דרך שלושה מוקדים: המדרש, הספרות העממית והספרות החדשה. קורסי הבחירה יציגו את פניה המורכבות של החברה הישראלית והזהויות השונות המתקיימות בה כפי שהן מעוצבות בספרות – לדוגמא המתח בין מזרחים ואשכנזים, בין הפריפריה למרכז ובין יהודים לערבים. סוגיות אלו ייבחנו דרך קריאה במגוון סוגים ספרותיים כמו ספרות ילדים, המפגש בין ספרות לקולנוע, שירי אהבה ועוד. בין הקורסים שיינתנו על ידי מומחים בתחומם תוכלו למצוא את הקורסים הבאים: "לפי הספר: עיבודים קולנועיים ליצירות ספרות עבריות"; "הצל שלי ואני"- ייצוגי שואה בשירה ובשיח הישראלי; ייצוגי ה"אחר" בספרות הילדים.

העידן העכשווי מאופיין בשינויים מואצים בכל תחומי החיים: בכלכלה ובפוליטיקה, באמונות הדתיות ובטכנולוגיות הרפואיות, בהשפעת השימוש באינטרנט על ההבחנה בין מציאות ודמיון ועל דפוסי היחסים החברתיים ובתפיסות של המשפחה, המגדר והגוף. החטיבה מיועדת להקנות כלים להבנת השינויים הללו, באמצעות 1) קורסי תשתית, דוגמת "חברה, פרט וחיי יומיום בעידן הפוסטמודרני" ו"החברה הישראלית: תמורות עכשוויות", 2) קורסי בחירה, שמתמקדים בהתפתחויות ספציפיות, כגון "המשפחה בתהליכי שינוי" ו-3) סמינרים מחקריים בנושאים כמו היחס לחריג בעידן הנוכחי. נושאי הקורסים והניתוחים החדשניים שיוצגו לגביהם מספקים השלמה חיונית למגוון רחב של תחומי לימוד ועיסוקים, שמצריכים התמצאות בתמורות שחלו במאה ה-21 בהשקפות וביחסים החברתיים.

תחום אקדמי חדש המאגד רעיונות מתחומים שונים, כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים ופילוסופיה – כדי להציע תאוריות משופרות להבנה של סכסוכים ולדרכי התמודדות עמם. החטיבה מתמקדת בסכסוכים בהם המציאות נוכחת כמעט בכל תחומי החיים. הסטודנט ירכוש רקע יישומי נרחב, תוך התנסות וניתוח ביקורתי של כלים מעשיים להתמודדות עם משברים. קורסים לדוגמה: דיפלומטיה וניהול משברים, אלמנטים של מהפכות שלום, מנהיגים, אנשים ומוסדות, ניהול מו"מ ובניית קונצנזוס.

החטיבה לפסיכולוגיה נועדה לחשוף את התלמיד לתהליכים פסיכולוגיים בסיסיים המשפיעים על התנהגותו של האדם. תהליכים אלה מעצבים את הדרך שבה הוא תופס את העולם, וכן את האינטראקציה שלו עם סביבתו הפיזית, האינטלקטואלית והחברתית. הם משפיעים על התנהגותו לאורך כל חייו מהילדות עד הזקנה, הן בהקשר הנורמלי והן בהקשר הפתולוגי. קורסים לדוגמה: פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה אבנורמאלית.

בעולם העכשווי, יותר מבעבר, אנו מוקפים ומוצפים בתמונות. אנו צורכים ומייצרים אותן כחלק מחיי היום יום שלנו, באמצעות הטלפון, המצלמה, מסך הטלוויזיה והקולנוע, שלטי חוצות ועוד. תמונות משמשות כעדות משפטית והיסטורית, מעלות בנו זיכרונות ורגשות וגורמות לנו הנאה. בחטיבה זו תכירו שלל תמונות/מופעים חזותיים מתחומי האמנות, התקשורת, הקולנוע. תרכשו כלים להבין ולנתח את השפות החזותיות, כלים שיוכלו לשרת אתכם גם בתחומי הלימוד האחרים. קורסים לדוגמה: מבואות לאמנות קלאסית, אמנות ימי הביניים, אמנות הרנסנס ומסורות אמנותיות באסיה, יהודי המזרח בתמונות מצולמות, תיאורי ירושלים באמנות הנוצרית, היהודית והמוסלמית, בין אמנות גבוהה לאמנות עממית, הנצחה, הבניית תרבות, זיכרון וקהילה.

החטיבה עוסקת ברעיונות האנושיים שהולידו תהליכים היסטוריים, ובתהליכים שהולידו רעיונות חדשים. הדגש הוא על כל התרבות האנושית כחטיבה אחת. עם ישראל מושפע ומשפיע בתוך כלל הגורמים לרעיונות ולתהליכים עולמיים. כל קורס יעסוק בהיסטוריה הכללית ובהיבט היהודי בתוך מכלול זה. בחטיבה שלושה פרקים בסיסיים: העת העתיקה בדגש על התקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית; ימי הביניים בדגש על ההתפתחויות באגן הים התיכון, נצרות ואסלאם; העת החדשה בדגש על הרעיונות האופייניים: מרקסיזם, קומוניזם, נאציזם, פשיזם וקפיטליזם – בראייה כוללת עולם. קורסים לדוגמה: מכשפות וקדושות, נשים ומגדר בחברה הנוצרית והיהודית, יחסים מורכבים: יהדות, נצרות ואסלאם ועוד. בין הסמינרים: המערב המאוחר: זרמים, רעיונות והיסטוריוגרפיה.

הפולקלור והתרבות העממית הם מכלול הידע הבלתי רשמי, שלא זכה למעמד 'מייצג', אך הוא חלק מהותי בחיי העם, תמצית ייחודו וזהותו המובחנת. כערוץ לא רשמי, הידע העממי משמש אמצעי הביטוי המרכזי של קולות 'מושתקים', בין אלה ששייכים לקבוצות שוליים נטולות גישה לערוצי הביטוי הרשמיים והלגיטימיים, ובין אלה ששייכים לקבוצות הגמוניות, אך לא מוצבים ב'חלון הראווה' הקבוצתי. גם בחטיבה זו אנו מבקשים למלא תפקיד זה באמצעות כלי המחקר החדשניים ביותר. קורסים לדוגמה: אגדות אורבניות בפולקלור ובאינטרנט, היבטים עממיים של בגדים ומאכלים, בחינת טקסי מעבר וחגים בחברה הישראלית, בחינת ספרות עממית עברית מתקופות שונות.

תנאי קבלה

קבלה על סמך בגרות
זכאות לבגרות מלאה בממוצע 85 ומעלה הכוללת בגרות באנגלית בהיקף של 4 יח”ל.
קבלה על סמך פסיכומטרי / סכם
ציון פסיכומטרי או סכם 400 ומעלה וזכאות לבגרות מלאה הכוללת בגרות באנגלית בהיקף של 4 יח”ל.
קבלה על סמך תכנית הכנה לבני 30 ומעלה
מועמדים מעל גיל 30 בוגרי 12 שנות לימוד יוכלו להתקבל לתואר הרב תחומי על סמך תכנית הכנה לבני 30 ומעלה בציון עובר.

בעלי בגרות שלא בשפה העברית נדרשים להציג ציון 84 לפחות בבחינת יע”ל או בבחינה פנימית של המכללה. מועמדים אלו יידרשו ללמוד בתכנית הכנה “צעד לפני כולם” שתיערך לפני פתיחת שנת הלימודים.

 

תכניות הכנה

תכנית הכנה לרב תחומי במדעי הרוח והחברה

התכנית מיועדת למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר ראשון רב תחומי במדעי הרוח והחברה.

תאי הקבלה: זכאות לתעודת בגרות בממוצע 75 ומעלה או זכאות לתעודת בגרות וציון מימ"ד 400 ומעלה.

משך הלימודים: 3.5 חודשים

מועד פתיחת התכנית: יוני 2018

בוגרי תכנית ההכנה יידרשו לממוצע 85 ומעלה, ציון 70 ומעלה בכל הקורסים הנלמדים.

תחילת הלימודים לתואר ראשון: אוקטובר 2018

 

תכנית הכנה לבני 30 ומעלה

התכנית מיועדת למועמדים בעלי 12 שנות לימוד, חסרי תעודת בגרות, בני 30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודים אקדמיים במדעי הרוח והחברה. הלימודים בתכנית זו נמשכים כ-12 שבועות.

ימי לימוד: יום ב’ בשעות: 21:00-16:00 ויום ו’ בשעות: 13:00-8:00

תכנית הלימודים כוללת חמישה קורסים במקצועות יסוד: אנגלית למכינה, אוריינות אקדמית, אשנב למתמטיקה, סוגיות משטר ופוליטיקה במדינת ישראל, סוגיות בהיסטוריה של עם ומדינת ישראל.

מועד פתיחת התכנית: מאי 2018
תחילת הלימודים לתואר ראשון: אוקטובר 2018

מלגות

מלגת כניסה

מלגה בגובה שכר לימוד מלא בשנה א' לבעלי נתוני כניסה גבוהים ומלגות נוספות בשנים ב' ו-ג' בכפוף לשמירה על מצוינות אקדמית.

 

תכנית "הזדמנות שנייה"

תכנית הזדמנות שניה מיועדת למועמדים בעל גיל 30 המתגוררים בסביבת המכללה להם יוענקו מלגות עידוד הן במסגרת תכנית ההכנה לבני 30 ומעלה והן במסגרת הלימודים לתואר ראשון רב תחומי בכפוף לדרישות המכללה.

 

מלגת פרויקט קהילות סטודנטים

מלגת שכר לימוד והשתתפות במימון שכר דירה ללוקחים חלק בפרויקט קהילות סטודנטים של המכללה בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים "תוצרת הארץ".
לחצו לעמוד הפרוייקט

 

מלגהפה- Milgapo

המכללה מעניקה הטבה להרשמה חינמית למתקבלים חדשים באתר המלגות Milgapo המאתר את המלגות המתאימות לסטודנט בצורה אישית ומגיש עבורו מועמדות למלגות שונות באופן אוטומטי ומקוון כל השנה. שווי ההטבה: 190 ש"ח

תלמידים במכללת אחוה
curriculum

בואו להתחבר למחר..

*3622

בליווי צמוד של יועצת הלימודים שלנו

מלאו את הפרטים:

חזרה למעלה