תנאים לקבלת המלגה / מימון

 • מלגת שכ”ל נעה בין 25% פטור ועד לפטור מלא.
 • גובה מלגת הקיום נקבע עפ”י קריטריונים סוציו-אקונומיים ונכון לשנה”ל תשע”ו הנו בין 625 ₪ ל-2,500 ₪ (לחיילים משוחררים ולבוגרי שירות לאומי).
 • חייל בודד זכאי לפטור מלא משכ”ל ולמלגת קיום מקסימאלית בשנה הראשונה לשחרורו.
 • מלגות הקיום לסטודנטים זכאים, יועברו אך ורק לחשבון הבנק של הסטודנט לפיכך, מי שטרם פתח חשבון חייב לעשות כן ולצרף אישור על מס’ הבנק, הסניף ומס’ החשבון. במהלך שנת הלימודים לא ניתן לשנות את פרטי חשבון בנק.
 • חיילים משוחררים שלא זכו לסיוע בשכ”ל, יוכלו לשלם מחשבון הפיקדון הצבאי מטעם הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
 • סטודנט שיפסיק את לימודיו לפני ועדת המלגות, ישלם את החלק היחסי של שכר הלימוד.
 • סטודנט שיפסיק את לימודיו עד שבועיים מיום פתיחת המכינה, לא יחוייב בשכ”ל, למעט אגרות חובה.
 • סטודנט שייודיע על הפסקת לימודיו לאחר שבועיים מיום פתיחת המכינה ועד 10 ימים מפרסום ההודעה על קבלת תשובות מוועדת המלגות, יחוייב בשכ”ל של 1,000 ₪.
 • הפסקת לימודים מהיום ה – 11 לפרסום ההודעה של תשובות מוועדת המלגות, ייערך חשבון חיוב לשכ”ל לפי הנוסחה (ראה “הסברים לגבי שכר לימוד“)
 • סטודנט שישנה מערכת לאחר שבועיים מיום קבלת התשובה מועדת מלגות ישלם עבור המקצוע שהוא למד עד ליום בו נעשה השינוי במערכת.
 • הסברים לגבי שכר לימוד