קורסים בתכנית .M.Ed במינהל מערכות חינוך

מבנה תכנית הלימודים

רכיב הלימודים מספר ש"ש עם תזה

מסלול מחקרי

מספר ש"ש ללא תזה

מסלול יישומי

לימודי תשתית 10 (כולל כתיבה אקדמית ללא נק"ז וסדנה לתזה עם נק"ז) 10 (כולל כתיבה אקדמית וסדנה יישומית ללא נק"ז)
סמינריונים 4 4
קורסי מינהל 4 7
קורסי הרחבה 1 3
סה"כ 19 (18 נק"ז) 24 (21 נק"ז)

רשימת הקורסים

קורסי הרחבה – בחירה

למידה ארגונית

הדרך למצוינות אישית

המנהל כמנהיג חינוכי

חשיבה יצירתית

חינוך מיוחד בביה”ס הרגיל

מדיניות ציבורית בראי החינוך

גישות חינוכיות אלטרנטיביות

סוציאליזציה פוליטית של בני נוער בבי”ס

תחושת מסוגלות וצמיחה אישית ומקצועית בחינוך

סמינריונים (יש לבחור שניים)

הסוציולוגיה של בית הספר

"במסדרונות משרד החינוך – "חשיבה ביקורתית על מדיניות

סוגיות נבחרות בדיני חינוך למתקדמים

שסעים בחברה הישראלית

תהליכי שינוי בארגונים

ביה”ס כארגון בחברה רבת תרבויות

קידום שיתוף פעולה בין המורה לבין משפחת התלמיד עם הצרכים המיוחדים

 

עבודת גמר

עבודת גמר מחקרית או יישומית,  בעלת תרומה ורלוונטיות להתנהלותן של מערכות חינוך. עבודת הגמר היישומית תלווה בסדנה ללא נק"ז.

הערה: ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

קורסי תשתית – חובה

הערכה ומדידה במערכת החינוך

סוגיות נבחרות בכלכלת החינוך

שיטות מחקר איכותניות

סטטיסטיקה ומתודולוגיה של מחקר כמותי למתקדמים

מגמות עכשוויות במחקר החינוכי (למסלול המחקרי)

כתיבה מדעית מתקדמת (ללא נק"ז)

סדנה לתזה איכותית וכמותית (למסלול המחקרי) (עם נק"ז)

סדנה יישומית לעבודות גמר (למסלול היישומי) (ללא נק"ז)

קורסי מינהל – בחירה

המנהל כמנהיג חינוכי

הצלע השלישית  – מעורבות הורים בחינוך

סדנה לניהול קבוצות בארגונים

תהליכי פיתוח פרופסיונאליים

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות

פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית חינוכית

מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות

נוירופדגוגיה – חקר המח להשבחת ההוראה והלמידה

למידה ארגונית

מדיניות ציבורית בראי החינוך

חדש! רשתות חברתיות ודיגיטל

חדש! רובוטיקה בשירות ההוראה והניהול

חדש! חדשנות בחינוך בראי המחקר