קורסים בתכנית .M.Ed בחינוך מיוחד

מבנה תכנית הלימודים (21 ש"ש)
קורסי יסוד- 5 ש”ש חובה
אשכולות- 6 ש”ש חובה ו-6 ש”ש בחירה
סמינריונים- 4 ש”ש

אשכול מגוון תרבותי וחברתי

קורסי בחירה

שונה ואחר” –  העצמת ה”עצמי” תוך התבוננות בדמות ה”אחר” בקורפוס הספרותי שנכתב  לילדים

סמינריון*: צרכים מיוחדים של ילדים הבאים מרקע תרבותי שונה

אשכול היבטים מערכתיים: ארגון התפתחות אישית ושיתוף פעולה בסביבה החינוכית-שיקומית

קורסי בחירה

מצוינות בחינוך

היבטים תיאורטיים ויישומיים באבחון לקויות למידה וקשב

צמיחה אישית ומקצועית של מנהיגים חינוכיים

לקויות למידה וקשב בראיית מערכות החינוך והבריאות בישראל

סמינריון*: קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין משפחת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים

סמינריון*: תחושת מסוגלות בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים

סמינריון*: היבטים רב מימדיים להפרעות קשב וריכוז

סמינריון*: הפרעות למידה וקשב

*חובה לבחור 2 סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים

עבודת גמר

עבודת גמר מחקרית או יישומית בעלת תרומה רלוונטית לחינוך המיוחד.

עבודת הגמר תלווה בסדנה ללא נק"ז.

קורסי השלמה (לחסרי רקע בחינוך מיוחד) – 6 ש"ש

מבוא לחינוך מיוחד

מבוא ללקויות מתונות

הוראה מתקנת קריאה

הוראה מתקנת כתיבה

קורסי יסוד- חובה

הגישה החברתית תרבותית ללמידה

שיתוף פעולה עם צוות רב-מקצועי בבית ספר ובקהילה

ילד מיוחד, משפחה וקהילה

בחינה ביקורתית של סוגיות עדכניות: דילמות בשילוב

לקויות למידה במתמטיקה

אשכול מחקר- חובה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות למתקדמים

סוגיות במחקר איכותני

אשכול הערכה

קורסי בחירה

יסודות האבחון הפסיכולוגי

הערכת יכולת הקריאה והכתיבה: היבט תרבותי/חברתי, קוגניטיבי ורגשי

הערכת הפוטנציאל הלימודי

הערכה והתמודדות במתמטיקה

היבטים תיאורטיים ויישומיים באבחון לקויות למידה וקשב

אשכול התערבות

קורסי חובה

סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות: ניתוח ביקורתי של מאמרים

תכניות התערבות קוגניטיבית לתלמידים עם צרכים מיוחדים – קורס פרקטיקום

קורסי בחירה

קורסי בחירה

גישה חינוכית-שיקומית לקידום תלמידים עם לקויות למידה מורכבות ולקויות התפתחויות

סוגיות מתקדמות בשילוב ובהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הטרוגניות