קורסים בתכנית .M.Ed בתרבות עם ישראל והוראתה

מבנה תכנית הלימודים (21 ש"ש)
אשכול תחומי דעת – 4 ש”ש חובה, 3-1 ש"ש בחירה
אשכול בין תחומי – 4 ש”ש חובה, 5-1 ש”ש בחירה
אשכול הוראה/פדגוגיה – 5 ש”ש חובה

אשכול הוראה/פדגוגיה

קורסי חובה

תכנון והערכת תכניות לימודים בתרבות ישראל (קורס חובה, סמינריון בחירה)*

ציוניות, יהודיות ודמוקרטיה בראי הציונות ומדינת ישראל

מושגים בתרבות ישראל ויישומם בהוראה (סדנה)

מבעים של תפילה בתרבות ישראל ובספרות העברית (סדנה)

*חובה לבחור 2 סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים

עבודת גמר

עבודת גמר יישומית או מחקרית בעלת תרומה להוראת תרבות עם ישראל. העבודה תלווה בסדנה ללא נק"ז.

לתשומת לבכם:

במהלך השנתיים יתקיימו מספר סיורי חובה לאתרים ייחודיים.

אשכול תחומי דעת

קורסי חובה

ספרות חז"ל – הלכה ואגדה (שיעור חובה וסמינריון בחירה)

מבוא לקבלה

מתודולוגיה של מחקר חינוכי

קורסי בחירה

פרקים בתולדות החסידות

סוגיות במחשבת ישראל ובתלמוד תוך לימוד הנחייה בית מדרשית

אשכול בין תחומי

קורסי חובה

חילון יהדות וישראליות

זרמים ביהדות

אל מול ארון הספרים היהודי – מסע בית מדרשי

סוגיות ערכיות במקרא בראי הדורות (שיעור חובה וסמינריון בחירה)*

קורסי בחירה

עזרת נשים ועזרת גברים במגזר החרדי

עולם יהודי בין מסורת למודרנה – גלגולי מוטיבים בספרות ובקולנוע

המקורות כמשאב לזמר העברי

פמניזם ויהדות

נשים מזרחיות בספרות – ייצוג וייצוג עצמי

תפיסת השואה בספרות בעיני המזרחיים

 

הערה: ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים