קורסים בתכנית M.Teach

מבנה תכנית הלימודים (33 ש"ש)
אשכולות- 20 ש”ש
סמינריונים- 4 ש”ש
עבודה מעשית- 9 ש”ש

אשכול הוראת הספרות – חובה למתמחים בספרות

דמות המורה בראי הספרות והאמנות: דרכים אלטרנטיביות לניתוח ולהוראה בבית הספר העל יסודי
ספרות השואה והוראתה: המרחב ההיסטורי-תרבותי-אמנותי של דרכי הניתוח ושל דרכי ההוראה בבית הספר העל יסודי
"שונה ואחר" – העצמת ה"עצמי" והתבוננות בדמות ה"אחר" בקורפוס הספרותי שנכתב לילדים: דרכים לבחינת הנושא מבחינה ספרותית ומבחינת האתיקה הפדגוגית

אשכול הוראת מדעי הטבע – חובה למתמחים במדעי הטבע

שיטות מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה – חובה
הביולוגיה והוראתה בבית הספר העל יסודי (בהתאם לרקע האקדמי)
הפיזיקה והוראתה בבית הספר העל יסודי (בהתאם לרקע האקדמי)
הכימיה והוראתה בבית הספר העל יסודי (בהתאם לרקע האקדמי)
חינוך לחשיבה יצירתית באמצעות הוראת מדעים אינטגרטיבית לבית הספר העל יסודי – חובה

אשכול הוראת היסטוריה – חובה למתמחים בהיסטוריה

פרקים נבחרים בתולדות המאה ה-20 והוראתם בבית הספר על יסודי (1914-1939)
הוראת פרקים נבחרים בתולדות המאה ה-20 בעל יסודי (1939-2011)
מתודיקה של הוראת ההיסטוריה בבית הספר העל יסודי
זיכרון השואה במדינת ישראל – הנצחה, זיכרון ולקחים

אשכול הוראת מתמטיקה – חובה למתמחים במתמטיקה

הוראת האלגברה והאנליזה בחינוך העל יסודי
הוראת הגיאומטריה בחינוך העל יסודי
מתמטיקה אלמנטרית מנקודת ראות של המתמטיקה הגבוהה

לימודי יסוד והעשרה – חובה לתעודת ההוראה

ע"פ הנחיות משרד החינוך יש להשלים לתעודת ההוראה לימודי יסוד והעשרה:
לשון עברית
לימודי תרבות ומורשת
סיור ל"יד ושם"
עזרה ראשונה, ביטחון ושעת חירום, בטיחות סביבתית, זהירות בדרכים

אשכול לימודי חינוך

קורסי חובה
פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים ומתבגרים
תיאוריות למידה ותהליכי המשגה וישומן בהוראה ובחינוך
שונות בין לומדים
רב תרבותיות בחינוך
מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם: היכרות ביקורתית
אתיקה בחינוך וחינוך ערכי
מגדר בבית הספר
קורסי בחירה
ילדים מחוננים: מאפייניהם ודרכי טיפוחם
טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה
הצלע השלישית – מעורבות הורים בחינוך

אשכול מתודולוגיה מחקרית- חובה

שיטות מחקר כמותיות למתקדמים
סוגיות במחקר איכותני

אשכול סמינריונים בחינוך

(חובה לבחור שני סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים)

צרכים מיוחדים של תלמידים הבאים מרקע חברתי שונה
קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין התלמיד עם הצרכים המיוחדים
ריבוי תרבויות, רב תרבותיות וחינוך להכרת השונה
פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של מורים ותלמידים
המעשה החינוכי: בין תיאוריה לפרקטיקה

אשכול לימודי פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצועות – חובה

תכנון שיעור: העוצמה שבחשיבה הקבוצתית
הערכת הישגים בהוראת המדעים/בהוראת מדעי הרוח
חלופות בהערכת הישגים לימודיים בחינוך העל יסודי
הוראה דיפרנציאלית

אשכול עבודה מעשית – חובה

התנסות מעשית בהוראה
התנסות מעשית בהוראה

אשכול הוראת הלשון העברית – חובה למתמחים בלשון

פיתוח כישורי הרטוריקה וההבעה בעל פה
הבנה והבעה – תיאוריה ומעשה
ניתוח השיח הכיתתי על פי תיאוריות בחקר השיח
הוראת שפת אם (לשון עברית) – תפיסת תחום הדעת היבטים וגישות