המכללה מפעילה אפיקי קבלה מיוחדים למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובעלי נתונים מתאימים על-פי הקריטריונים באפיקים אלה.

אפיק קבלה ייחודי ליוצאי הקהילה האתיופית

המכללה האקדמית אחוה שמה דגש על הנגשת ההשכלה הגבוה לאוכלוסיות מגוונות ובכלל זה לאוכלוסיית יוצאי הקהילה אתיופית בעלי כישורים טובים ללימודים אקדמיים. יוצאי הקהילה האתיופית שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר ראשון יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודים דרך אפיק קבלה בתכנית ייחודית ראשונה מסוגה.

התכנית כוללת:

תנאי קבלה ייחודיים לתכניות הלימוד במכללה: תעודת בגרות מלאה וראיון אישי להכרה מעמיקה.

ליווי אישי לאורך שנות הלימודים – ד"ר אסתר קלניצקי, ראש התכנית, תלווה כל אחד ואחת מכם לאורך שנות הלימוד במכללה וכל זאת בתאום עם ראשי החוגים והמחלקות.

סיוע כספי: דיקנט הסטודנטים תסייע במלגות ותמיכה כספית נוספת, בהתאם לנתונים האישיים של כל אחד ואחת מכם.

לימודים ייחודים: מרכיבי התכנית הנם בנוסף ללימודים לתואר ראשון.

תהליך הרשמה: הרשמה לתואר ראשון והגשת בקשה לקבלה באפיק ליוצאי הקהילה האתיופית.

אפיק קבלה בהעדפה מתקנת

באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ"ראויים לקידום" על פי אמות המידה המתבססות על כללי "האגודה לקידום החינוך". במטרה לתת הזדמנות למועמדים עם קשיים חברתיים, כלכליים ואישיים, מציעה המכללה האקדמית אחוה אפיק קבלה חריג. באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ"ראויים לקידום" על פי אמות המידה המתבססות על כללי "האגודה לקידום החינוך". אמות מידה אלה כוללות: אזור מגורים, בית הספר בו למד המועמד, רקע משפחתי לרבות השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה ועוד. נתונים אלה מתייחסים לתקופה בה למד המועמד בבית ספר תיכון בלבד.

תהליך הרישום: הרשמה לתואר ראשון והגשת בקשה לוועדת חריגים של המכללה בצירוף תוצאות ההתאמה של האגודה לקידום החינוך. פרטים ליצירת קשר עם "האגודה לקידום החינוך": טלפון: 02-6441159 / פקס: 02-6413757.

דואר אלקטרוני: liath@kidum-edu.org.il

כתובת אתר האינטרנט של האגודה לקידום החינוך:

www.kidum-edu.org.il

 

 

אפיק קבלה למועמדים בעלי נתונים חריגים

מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי שאינם עומדים בתנאי הקבלה יוכלו להגיש בקשה להתקבל באופן חריג ובמעמד "על תנאי" ללימודי תואר ראשון. מועמדים שיתקבלו באופן חריג יידרשו לעמוד בתנאי מעבר משנה א' לשנה ב'. הקבלה ללימודים במעמד זה כפופה להחלטת ועדת החריגים של המכללה.