שוויון לסטודנטים, המכללה האקדמית אחוה – שוויון לכולם