המכינה הייעודית לחינוך מיועדת לבעלי תעודת בגרות מלאה שאינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה האקדמית אחוה, ומעוניינים לשפר את סיכוייהם להתקבל לתואר ראשון.

לבני 30+ שאינם בעלי תעודת בגרות מלאה ומעוניינים להתקבל לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה יכולים להירשם לתכנית ההכנה לבני 30+  לאחר שעמדו בבחינה הפסיכומטרית עם הציון הנדרש

*קיימת הכרה הדדית בין המכללות

תכנית הלימודים במכינה הייעודית לחינוך כוללת קורסים באנגלית, מתמטיקה, אוריינות אקדמית, אוריינות מחשב וקורסי העשרה.
בנוסף, נלמדים קורסים אקדמיים אשר יוכרו למתקבלים לפטור במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך ותעודת הוראה.

תנאי קבלה:
תעודת בגרות מלאה
בעלי תעודת בגרות חלקית תשקל מועמדותם עפ”י קריטריונים
ציון מימ”ד או פסיכומטרי 400 ומעלה
ריאיון קבלה

מועדי פתיחת המכינה:
מרץ 2021 / אוקטובר 2021

משך הלימודים:
שני סמסטרים

בוגרי המכינה יתקבלו למסלולים השונים של תואר ראשון
בחינוך ותעודת הוראה על סמך ממוצע הציונים במכינה הייעודית

לפרטים וייעוץ התקשרו למרכז מידע והרשמה 3622*
כתובת המייל: info@achva.ac.il

    מכינה 30 פלוס - המכללה האקדמית אחוה