תואר ראשון בחינוך והתמחות בהוראה

חזון בית הספר לחינוך

דיקן בית הספר לחינוך: פרופ’ אורית אבידב-אונגר

כחלק מחזון המכללה הדוגלת באסכולה הרב-תרבותית, הציב בית הספר לחינוך כיעד טיפוח עמדות אתיות, ערכיות ומקצועיות של המורים לעתיד, תוך התייחסות לריבוי התרבויות המאפיינות את החברה הישראלית. תכניות הלימוד שלנו נועדו לפתח את הידע והמיומנויות של המורה לעתיד ובד בבד – להעצים את אישיותו ולהכינו לתפקידו כמחנך מעורב ומשפיע.

הלימודים בבית הספר לחינוך הם לימודים אקדמיים ארבע-שנתיים. בסיום הלימודים יהיו הבוגרים זכאים לתואר ראשון .B.Ed ולתעודת הוראה. בשנה הרביעית עוברים הסטודנטים התמחות (סטאז’) בשילוב לימודים עיוניים.

מסגרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך מורכבת ממסלול לימודים ומתחום התמחות (חוג)
הסטודנטים יבחרו מסלול לימודים להוראה לפי שכבת גיל (הגיל הרך, ביה”ס היסודי, ביה”ס העל-יסודי) וגם תחום התמחות/חוג המכשיר להוראת מקצוע מסוים.

 תכנית הלימודים

לימודים עיוניים:
לימודים עיוניים בתואר ראשון בחינוך כוללים לימודי מבוא כלליים ומשותפים לכל המסלולים בגישה בין-תחומית, לימודי מקצועות חובה כלליים, קורסי מבוא בהתמחויות, לימודי התמחות במקצועות ההוראה לטיפוח כישורים ומיומנויות.
כמו כן, על-מנת להקל על הסטודנטים את השתלבותם בלימודים האקדמיים ולסייע בהתאקלמות מהירה ויעילה, משולבים כל הסטודנטים של שנה א’ בסדנת פיתוח למידה אקדמית וויסות עצמי, לחיזוק המיומנויות האקדמיות.

הכשרה מקצועית:

העבודה המעשית מאפשרת התנסות במצבי אמת של הוראה ויישום התיאוריה בשדה החינוכי.
העבודה המעשית משולבת בלימודים האקדמיים החל משנה א’ ומונחית על-ידי מדריכים פדגוגיים. האימון כולל יישום החומר התיאורטי הנלמד ותרגול שיטות הוראה מגוונות בזיקה לצורכי בתי הספר והגנים בהם מתבצעת ההכשרה.

תואר ראשון בחינוך,

בהתמחות בהוראה (סטאז’) שנה ד’

כמתחייב ממדיניות משרד החינוך, כל מורה חייב התמחות בהוראה בשנת עבודתו הראשונה. סטודנט שסיים את כל החובות הלימודיים הקשורים בפדגוגיה (כולל פרויקט) ובסך הכל 80% מהחובות האקדמיות שלו, יכול להתחיל את ההתמחות בהוראה בשנה הרביעית ללימודים.

הנחיה חדשה של משרד החינוך מיום ה-19/09/2016: “משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע”ז ואילך, כי בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה) את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך, לעבור בחינות קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז’) הנהוגה כיום”.

תנאי קבלה

מגוון אפיקי קבלה. לפרטים נוספים 3622* או מלאו את הטופס ונציגי מרכז מידע והרשמה יחזרו אליכם


מחשבון לחישוב סיכויי קבלה


אפיקי קבלה נוספים


בחינות מיון וסיווג