תואר ראשון בחינוך והתמחות בהוראה

חזון בית הספר לחינוך

דיקן בית הספר לחינוך: פרופ’ אורית אבידב-אונגר

כחלק מחזון המכללה הדוגלת באסכולה הרב-תרבותית, הציב בית הספר לחינוך כיעד טיפוח עמדות אתיות, ערכיות ומקצועיות של המורים לעתיד, תוך התייחסות לריבוי התרבויות המאפיינות את החברה הישראלית. תכניות הלימוד שלנו לתואר ראשון בחינוך נועדו לפתח את הידע והמיומנויות של המורה לעתיד ובד בבד – להעצים את אישיותו ולהכינו לתפקידו כמחנך מעורב ומשפיע.

הלימודים לתואר ראשון בחינוך הם לימודים אקדמיים ארבע-שנתיים. בסיום הלימודים יהיו הבוגרים זכאים לתואר ראשון .B.Ed בחינוך ולתעודת הוראה. בשנה הרביעית עוברים הסטודנטים התמחות (סטאז’) בשילוב לימודים עיוניים.

מחלקות בית הספר

בית הספר לחינוך במכללה האקדמית אחוה מציע תואר ראשון B.E.d בחינוך ותעודת הוראה במחלקות הבאות:

תואר ראשון בחינוך במחלקה לגיל הרך (גילאי 6-0) – מטרת הלימודים היא להכשיר גנן/נת המבינים לעומק את הילד ומהלך התפתחותו. הבוגרים ישתלבו במערכת החינוך או בניהול גן פרטי, במסגרת פורמלית ובלתי פורמלית

תואר ראשון בחינוך במחלקה לבית הספר היסודי (א-ו) – ההכשרה מקנה כישורים, מיומנויות וידע להוראת כל המקצועות הנלמדים בביה”ס היסודי בגישות המעודדות למידה והולמות את דרישות המאה ה-21

תואר ראשון בחינוך במחלקה לבית הספר העל יסודי (ז-י) – ההכשרה מקנה ידע אקדמי רחב ומעמיק לצד מיומנויות הוראה, למידה והערכה המותאמות לגיל הנעורים ומעודדות למידה חוויתית, חשיבה ביקורתית וכישורים חברתיים

תואר ראשון בחינוך במחלקה רב גילאי להוראת האנגלית (ג-י) – המסלול שקד על פיתוח יכולות מקצועיות גבוהות תוך שימת דגש על יישומים בשפה האנגלית, קורסים דידקטיים ופרקטיים והוראה יצירתית וחדשנית

תואר ראשון בחינוך במחלקה לחינוך מיוחד – ההכשרה מקנה כלים אקדמיים מקצועיים להוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים. ניתן לבחור בין 3 אפשרויות: גננות בחינוך המיוחד והרגיל; רב-גילאי דו-חוגי כללי; ורב-גילאי דו-חוגי משולב

תכנית מצוינים רג”ב (ראש גדול בהוראה) – מסגרת לימודים ייחודית, תלת-שנתית לתלמידים מצוינים במטרה לטפח, לפתח ולממש את כישוריהם של סטודנטים בעלי יכולות גבוהות, להעמיקולהרחיב את תחומי הדעת ולאפשר הכשרה בדרכים ייחודיות

תואר ראשון בחינוך במחלקה לדוברי השפה הערבית – הכשרת מורים דוברי השפה הערבית והתמודדות עם חסם שפת האם באמצעות תשתית אקדמית-פדגוגית בערבית ובעברית. בין המסלולים בהם ניתן לבחור: המחלקה לגיל הרך, ביה”ס היסודי עם התמחות במדעים והמחלקה הרב גילאי בשפה וספרות ערבית

, תואר ראשון בחינוך

ההתמחויות

 

במסגרת לימודי תואר ראשון בחינוך והוראה ניתן לבחור התמחות (דיסציפלינה) המגדירה את המקצוע אותו המורה לעתיד ילמד בפועל במסגרת החינוכית.

בין ההתמחויות:

הגיל הרך – ההכשרה מתמקדת ברכישת ידע והבנה בהתפתחות הילד, צרכיו ויכולותיו בתחומי החשיבה, השפה, המוטוריקה והיכולות הרגשיות

חינוך מיוחד – ההתמחות שמה דגש על חשיבות הגישה הייחודית לכל ילד, מתוך ראייה הומנית-שיקומית ומתוך ראיית חשיבות השילוב בחברה הסובבת

מדעים – הקניית ידע חינוכי רחב עם חווית מחקר והתנסות מעבדתית בתחומי המדע השונים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומעבדות חדשניות

מתמטיקה – הענקת ידע והבנה של מושגים מתמטיים המפתחים אצל הלומדים יצירתיות במתמטיקה וחשיבה לא שגרתית ועצמאית

אנגלית – הקניית שיטות הוראה מגוונות של השפה וידע בבלשנות שימושית, תוך שימת דגש על יישומים בשפה האנגלית

היסטוריה – הקניית ידע היסטורי רחב בהתמקדות בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית בשלוש תקופות מרכזיות: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה

ספרות – הכרות עם ספרות העולם וספרות עם ישראל, הענקת כלים לניתוח עצמאי של יצירות ספרותיות והקניית כלים דידקטיים להוראת הספרות

לשון עברית – הקניית ידע אקדמי לצד פרקטי בתחומי הלשון השונים: הגה, צורות, סמנטיקה, שיח ורטוריקה

 תכנית הלימודים

לימודים עיוניים:
לימודים עיוניים בתואר ראשון בחינוך כוללים לימודי מבוא כלליים ומשותפים לכל המחלקות בגישה בין-תחומית, לימודי מקצועות חובה כלליים, קורסי מבוא בהתמחויות, לימודי התמחות במקצועות ההוראה לטיפוח כישורים ומיומנויות.
כמו כן, על-מנת להקל על הסטודנטים את השתלבותם בלימודים האקדמיים ולסייע בהתאקלמות מהירה ויעילה, משולבים כל הסטודנטים של שנה א’ בסדנת פיתוח למידה אקדמית וויסות עצמי, לחיזוק המיומנויות האקדמיות.

הכשרה מקצועית:

העבודה המעשית מאפשרת התנסות במצבי אמת של הוראה ויישום התיאוריה בשדה החינוכי.
העבודה המעשית משולבת בלימודים האקדמיים החל משנה א’ ומונחית על-ידי מדריכים פדגוגיים. האימון כולל יישום החומר התיאורטי הנלמד ותרגול שיטות הוראה מגוונות בזיקה לצורכי בתי הספר והגנים בהם מתבצעת ההכשרה.

תואר ראשון בחינוך,

בהתמחות בהוראה (סטאז’) שנה ד’

כמתחייב ממדיניות משרד החינוך, כל מורה חייב התמחות בהוראה בשנת עבודתו הראשונה. סטודנט שסיים את כל החובות הלימודיים הקשורים בפדגוגיה (כולל פרויקט) ובסך הכל 80% מהחובות האקדמיות שלו, יכול להתחיל את ההתמחות בהוראה בשנה הרביעית ללימודים.

הנחיה חדשה של משרד החינוך מיום ה-19/09/2016: “משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע”ז ואילך, כי בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה) את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך, לעבור בחינות קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז’) הנהוגה כיום”.

תנאי קבלה

מגוון אפיקי קבלה. לפרטים נוספים 3622* או מלאו את הטופס ונציגי מרכז מידע והרשמה יחזרו אליכם


מחשבון לחישוב סיכויי קבלה


אפיקי קבלה נוספים


בחינות מיון וסיווג