יחידת תל''מ (תנופה לקליטה מיטבית) לקידום מתמחים ומורים מתחילים

תל”מ: “תנופה לקליטה מיטבית” הינה יחידה כלל-מכללתית, המהווה בית מקצועי מלווה ותומך, הנותן מענה לגננות ולמורים בשלבי הכניסה ההתחלתיים למערכת החינוך.
שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שנת ההתמחות ואת השנתיים שלאחריה.

בשלב זה מלווה היחידה ומקדמת 3 קבוצות מרכזיות:
1.גננות ומורים בשנת ההתמחות (סטאז’)
2.גננות ומורים חדשים – בשנה השנייה – לאחר קבלת רשיון עיסוק בהוראה
מהפקולטה לחינוך – היחידה להכשרת מורים ותכניות M-Teach
3.גננות ומורים חונכים ומלווים.

מטרת היחידה

לאור מורכבות התפקיד החינוכי בשלב ההתחלתי, שמה לה היחידה למטרה לספק לגננות ולמורים החדשים תנאים אופטימליים למעבר מעצים ומחבר, משלב ההכשרה אל שלבי העבודה הראשוניים, ולבסס תהליך של היקלטות מיטבית במוסדות החינוך הקולטים.

היקלטות מיטבית מותנית, בין היתר, בליווי מותאם ובתהליכי תמיכה והערכה.
אלו תורמים רבות לגיבוש והעצמת הזהות-המקצועית ולפיתוח מחויבות מקצועית נדרשת.

הליווי והתמיכה שמעניקה היחידה והתנאים שהיא מספקת
מניבים את התוצאות הבאות עבור עובד ההוראה המתחיל:

א. תהליך הסתגלות יעיל למסגרת החינוכית המעסיקה וקליטה מיטבית בה, כעובד הוראה מן המניין, כחבר בצוות ההוראה וכאדם.

ב. חוסן אישי ומקצועי בניהול העצמי בתוך תפקידו החינוכי וכחלק מעולם התעסוקה.

ג. כלים לביסוס מעמדו ולמינופו כמוביל, כיוזם וכמנהיג חינוכי צומח, כבר בשלבים הראשוניים.

ד. התמדה ויכולת התמודדות מיטבית עם אתגרי ההתחלה ומניעת נשירה ממערכת החינוך.

לשם כך היחידה פועלת במגוון דרכים, עוד משלב ההכשרה

מגוון פעילויות יחידת תל”מ על ציר הזמן:

בהכשרה: שנה לקראת התמחות

*כנס “לקראת התמחות” לסטודנטים לקראת התמחות, בכל המסלולים
*סדנאות לקראת תעסוקה
*מפגשי הכנה קיציים לסטאז’

שנת התמחות/סטאז’

*סדנאות עמיתים רפלקטיביות לתמיכה וצמיחה מקצועית שנתיות בקמפוס (60 ש”ש).
מפגשים אחת לשבוע.
*סדנאות תמיכה וצמיחה שנתיות מקוונות (באישור מיוחד)
*סדנאות תמיכה וצמיחה שנתיות במסגרת “חממה” {*} בגנ”י ובבתי ספר ספציפיים.
*סדנאות סימולציות
*כנסי מתמחים לקראת שנת ה”מורה החדש מפגשים ייחודיים למתמחים להכנה לקראת שנת ה”מורה החדש”, בזיקה לקורסים, הליווי, דרגות הקידום והקביעות”.
תהליך מקביל במסגרת החינוכית:
*ליווי ותמיכה אישיים במהלך השנה ע”י חונך/ת מקצועי מהשטח.
*הערכת אמצע וסוף שנה.

שנת ‘המורה החדש’ – שנה ראשונה לאחר שנת ההתמחות

*בקמפוס: קורסים ייחודיים לתמיכה בעובדי ההוראה החדשים בדגש על התפתחות מקצועית לאחר ההתמחות ובביסוסם לקראת ההערכה לקביעות. 30 ש”ש: מתחילת שנה”ל האקדמית.
*קורסים ייחודיים הנ”ל לגננת ולמורה החדש – במסגרת “חממה” בגנ”י ובבתי-ספר ספציפיים.
תהליך מקביל במסגרת החינוכית:
*ליווי ותמיכה אישיים במהלך השנה ע”י מורה מלווה מהשטח.
*הערכת סוף שנה לקראת קביעות

קורסי הכשרת חונכים ומלווים

*במקביל לפעילויות הישירות עם המתמחים ועם ה’גננות והמורים החדשים’ לאחר שנת ההתמחות, מציעה מכללת “אחווה” באמצעות יחידת תל”מ מסלולי הכשרה לעובדי ההוראה החונכים בשנת ההתמחות והמלווים בשנה שלאחריה.

{*} ‘חממה’ = מבנה ייחודי לקליטת גננות ומורים מתמחים בשנת הסטאז’, פרי שיתוף פעולה בין יחידת תל”מ לבין המוסדות הקולטים: מנהלי וצוותי בתי ספר ומפקחי גי”ר מסויימים.
ההודעה לגבי השתתפות ב’חממה’ תגיע מבתי הספר ואזורי הפיקוח הלוקחים חלק ב”חממות”.

סטודנט עם מוגבלות זכאי לסיוע במילוי טפסים.
ניתן לתאם פגישה עם מורן אוקון, רכזת מנהל סטודנטים, בטלפון: 08-8588087 או במייל: moran_o@achva.ac.il

אנחנו הכתובת שלכם – אל תהססו

לפנות אלינו! בהצלחה

המרכז להתמחות בהוראה, המכללה האקדמית אחוה