סטאז' בהוראה במסגרת תואר ראשון בחינוך - התמחות בהוראה שנה ד'

רכזת אקדמית: ד"ר יעל שגב.

רציונל התכנית

שנת התמחות בהוראה מהווה את השנה הראשונה להוראה עם כניסתם של המתמחים למערכת החינוך בבתי הספר ובגני הילדים.

סטאז' בהוראה הוא חובה לכל הסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה ועמידה בהצלחה היא תנאי לקבלת רישיון עבודה. עבודת ההוראה של המתמחים בשנה זו מתבצעת בליווי מורה חונך/ת לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים, ובמקביל חובה עליהם להשתתף בסדנת תמיכה המתקיימת במכללה.

סדנת סטאז' בהוראה במכללה

הסדנה מתקיימת בקבוצה קטנה ותומכת של מתמחים-עמיתים הדנה ועוסקת בסוגיות הייחודיות לכל מתמחה בתהליך קליטתו המקצועית. בסדנה ינותחו אירועים מחיי בית הספר וגני הילדים וייעשה שימוש בסוגיות אותנטיות שיועלו על-ידי המתמחים, במטרה להעצימם כאנשי מקצוע.

בין נושאי הלימוד

* טיפוח המודעות העצמית והיכולת הרפלקטיבית של המורים בהקשר של דרכי עבודתם והתנהלותם המקצועית.

* חיזוק מיומנויות התקשורת האישית והבין-אישית.

* תהליכים ודרכי עבודה עם הורים וקהילה.

* שיפור דרכי הערכה ומשוב, תוך התנסות בסדנה בתהליכים הדומים לאלה שבשדה.

* הכרת הקריטריונים שנקבעו להערכת המורה המתמחה בהלימה לעבודתם כמורים מתחילים.

שיטת הלימוד

התכנית משלבת מפגשים פנים אל פנים במתכונת סדנאית, למידה מונחית באתר הקורס ותמיכה אישית של מנחה הקבוצה במהלך שנת הסטאז' בהוראה.

'תעודת זהות' של סדנאות ההתמחות

1.קורס חובה

2.היקף: 60 שעות אקדמיות.

3.מפגשים: כל שבוע במשך שעה וחצי כל מפגש, שני מפגשים מתקיימים בספטמבר, ושאר המפגשים החל מתחילת שנה"ל האקדמית.

4.מיקום ומסגרת: במכללה ו/או ב'חממות'.

חלק נוסף ובלתי נפרד מהתמיכה המערכתית של המתמחה בסטאז' בהוראה הינו הליווי.

כל מתמחה מקבל ליווי – חונכות מאת עובד הוראה מנוסה ובעל ותק, המקביל לתפקידו (עד כמה שניתן), מתוך בית הספר או מערך הפיקוח הגני.

ה'חונך' ממונה על-ידי הנהלת ביה"ס או פיקוח גני, באופן פורמאלי.

עם סיום שנת הסטאז' משנה המתמחה בשנה השנייה ללימודיו את הסטאטוס למורה חדש

לנוחיותכם מצורפים מסמכים שיעזרו לכם לעבור את הסטאז' בהוראה בקלות

לקראת הסטאז' – על כל שאלה תשובה

לרישום מקוון לסדנת התמחות בהוראה סטאז'

קול קורא – תחרויות האגף להתמחות וכניסה להוראה

דוח פעילות חונך – מתמחה

פתיחת תיק עובד הוראה חדש

הערכה מסכמת

לוח משרות ארגון המורים

לוח משרות הסתדרות המורים

קליטה מיטבית של עובדי הוראה

לאתר אגף התמחות וכניסה להוראה של משרד החינוך

תשובות לשאלות נפוצות

לקראת שנת ההתמחות

סטאז'קל

בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה

מסגרות התמחות מאושרות תשפ"ג

קיט למתמחה

סטודנט עם מוגבלות זכאי לסיוע במילוי טפסים.
ניתן לתאם פגישה עם מורן אוקון, רכזת היחידה לכניסה להוראה, בטלפון: 08-8588087 או במייל: [email protected]

אנחנו הכתובת שלכם – אל תהססו

לפנות אלינו! בהצלחה

המרכז להתמחות בהוראה, המכללה האקדמית אחוה