התמחויות בהוראה, תואר ראשון בחינוך

רציונל התכנית

תחום לימודי החינוך כולל לימודי תשתית עיוניים ויישומיים, הנחוצים כבסיס לעבודת החינוך וההוראה, ולעיצוב דמות המורה כאישיות מחנכת בכל חטיבות הגיל ובכל תחומי ההוראה של לימודי חינוך.

במסגרת לימודי תואר ראשון בחינוך והוראה, ניתן לבחור התמחות (דיסציפלינה) המגדירה את המקצוע אותו המורה לעתיד ילמד בפועל במסגרת החינוכית. דיסציפלינה היא תחום הדעת – מקצוע הוראה במערכת החינוך.
בין ההתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד, מדעי הטבע, מדעי הטבע במגמת חקלאות, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, ספרות ולשון.

הלימודים הפדגוגיים והדידקטיים לתואר ראשון בחינוך מותאמים ומתמקדים בהיכרות עם תכניות הלימודים בדיסציפלינה, תוך התאמה למסלול בו בחר הסטודנט (שכבת הגיל)

כמו כן, לימודי ההתמחות מתייחסים לסטנדרטים ולהישגים הנדרשים מהתלמידים בכיתה, חומרי הוראה ולמידה, גישות, שיטות הוראה והערכה מקובלות, וסוגיות שונות במחקר בתחום הדעת.

בית הספר לחינוך במכללה האקדמית אחוה מציע תואר ראשון B.Ed. בחינוך ותעודת הוראה במסלולים בי”ס יסודי או בי”ס על יסודי. נוסף למסלול היסודי והעל יסודי בהם צריך לבחור התמחות כמפורט למעלה, המכללה מציעה מסלולים נוספים לתואר ראשון בחינוך

אנחנו הכתובת שלכם – אל תהססו

לפנות אלינו! בהצלחה

המרכז להתמחות בהוראה, המכללה האקדמית אחוה