רמת אנגלית (אמי"ר / אמיר"ם)

רמת עברית (מבחן יע"ל /יעלנט / מבחן לרמת עברית)

הרשמה למבחן אמיר"ם

נרשמים לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה יוכלו להיבחן בחינת אמיר"ם במועדים שנקבעים ע"י המכללה.

הרשמה למבחן אמיר"ם תתבצע בכניסה לפורטל למועמד לנרשמים לתואר ראשון או דרך מידע אישי לסטודנט עבור  סטודנטים לתואר ראשון.

עלות בחינת אמיר"ם – 275 ₪

לתשומת לבך נדרשת תקופת המתנה של 35 ימים בין מועד בחינה למועד הבא

הנחיות להרשמה למבחן אמירם

סוג בחינה  מועדי בחינה פתיחת הרשמה הערות
אמיר״ם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.23

18.5.23

13.6.23

18.7.23

8.8.23

20.9.23

10.10.23

26.10.23

 

 

 

13.1.23

18.4.23

13.5.23

18.6.23

8.7.23

20.8.23

10.9.23

26.9.23

 

 

 

• קיום הבחינה מותנה במספר הנרשמים ו/או מכסת המקומות ע"פ הנחיית המרכז הארצי לבחינות והערכה.
• יתכנו שינויים במועדי הבחינות.

קיום הבחינה מותנה ב:
1. קיום הבחינה מותנה במספר הנרשמים ו/או מכסת המקומות ע"פ הנחיית המרכז הארצי לבחינות והערכה.
2. יתכנו שינויים במועדי הבחינות.

הרשמה למבחן אמי"ר/אמיר"ם

ההרשמה לבחינת אמי"ר/אמיר"ם מתבצעת באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה בכתובת: www.nite.org.il.
הערה: יש לציין במעמד ההרשמה לבחינה את המכללה האקדמית אחוה כמוסד אקדמי אליו מבקשים לשלוח את ציון הבחינה.

*מועמדים שזכאים להבחן בתנאים מותאמים – יש לפנות למרכז הארצי לבחינות והערכה לקבלת מידע.

רמת אנגלית

חובה להציג רמת סיווג באנגלית כתנאי קבלה ללימודי תואר ראשון. רמת הסיווג באנגלית תיקבע על סמך ציון רכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ בחינת אמי"ר/ בחינת אמיר"ם.

 

 רמת לימוד  ציון רכיב אנגלית
פסיכומטרי / אמיר״ם / אמי"ר
 מספר שעות לימוד
 טרום בסיס א׳  50-69  8 ש״ש
 או*
 טרום בסיס ב׳  70-84  6 ש״ש
 בסיסי  85-99  6 ש״ש
 מתקדמים א׳  100-119  4 ש״ש
 מתקדמים ב׳  120-133  4 ש״ש
 פטור  134 ומעלה

*סטודנט שיעבור את קורס טרום בסיסי א׳ בהצלחה יעבור לרמת בסיסי וימשיך את לימודיו עד רמת פטור.

רמת עברית (בחינת ידע בעברית – יע"ל)

בחינת יע"ל מיועדת למועמדים לתואר ראשון בעלי בגרות או פסיכומטרי שאינם בשפה העברית. ציון בבחינה מהווה חלק מתנאי קבלה ללימודים וקובע את רמת העברית ומספר הקורסים הנדרשים ללמוד במהלך התואר הראשון.

ההרשמה למבחן יעלנ"ט שיתקיימו בתאריכים 13.9.23 וב-19.10.23 באקדמית אחוה תתבצע בכניסה לפורטל למועמד לנרשמים לתואר ראשון או דרך מידע אישי לסטודנט עבור סטודנטים לתואר ראשון.

כמו כן ניתן להירשם לבחינת יע"ל באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה בכתובת: www.nite.org.il.
למידע נוסף ולמועדי הבחינה יש ללחוץ כאן

הערה: יש לציין במעמד ההרשמה לבחינת יע"ל את המכללה האקדמית אחוה כמוסד אקדמי אליו מבקשים לשלוח את ציון הבחינה