תרבות עממית ופולקלור

ראש החטיבה: ד”ר דוד רוטמן

הפולקלור והתרבות העממית הם מכלול הידע הבלתי רשמי, שלא זכה למעמד ‘מייצג’, אך הוא חלק מהותי בחיי העם, תמצית ייחודו וזהותו המובחנת. כערוץ לא רשמי, הידע העממי משמש אמצעי הביטוי המרכזי של קולות ‘מושתקים’, בין אלה ששייכים לקבוצות שוליים נטולות גישה לערוצי הביטוי הרשמיים והלגיטימיים, ובין אלה ששייכים לקבוצות הגמוניות, אך לא מוצבים ב’חלון הראווה’ הקבוצתי. גם בחטיבה זו אנו מבקשים למלא תפקיד זה באמצעות כלי המחקר החדשניים ביותר. קורסים לדוגמה: אגדות אורבניות בפולקלור ובאינטרנט, היבטים עממיים של בגדים ומאכלים, בחינת טקסי מעבר וחגים בחברה הישראלית, בחינת ספרות עממית עברית מתקופות שונות וז’אנרים מגוונים.