ראש החטיבה: ד”ר גילה זלכה

מדעי החינוך מבוססים על פילוסופיה והיסטוריה מצד אחד, ועל פסיכולוגיה וסוציולוגיה מצד שני. מרכיב נוסף הוא חינוך רב תרבותי, הבנת וקבלת השונות, לאור ההיסטוריה של מדינת ישראל. לפיכך, כל דיון בחינוך בקונטקסט הישראלי צריך לקחת בחשבון את השונות והמגוון רב המתקיימים בו. הקורסים בחטיבה ללימודי חינוך באקדמית אחוה מתמקדים בחינוך בחברה מרובת תרבויות, תוך מתן כבוד כלפי שונות ומעודדת חינוך המקדם צדק חברתי.

קורסים נבחרים בחטיבה ללימודי חינוך הנלמדים במסגרת התואר במדעי החברה והרוח: שונות בין לומדים ותיאוריות למידה, חינוך רב תרבותי, תיאטרון ככלי חינוכי.