ראש החטיבה: ד"ר גילי גבאי

בחטיבה ללימודי משאבי אנוש, במסגרת תואר במדעי החברה והרוח במכללה האקדמית אחוה, נלמדים קורסים חשובים העוסקים באחד התחומים המרכזיים בחיי האדם והוא עולם העבודה. קורסי החטיבה המגוונים מציגים תחום זה משתי נקודות מבט: האחת היא זווית הראייה של הארגון ומנהלי משאבי האנוש שמבטיחים אפקטיביות של תהליכים העוסקים בהון האנושי, תוך רתימת העובדים למטרה זו. השנייה, היא זווית הראייה של העובדים והמנהלים המעוניינים במשמעות, אתגר, סיפוק בעבודה, תגמולים הוגנים ויחס מכבד. קורסי החטיבה ללימודי משאבי אנוש מגוונים ומועברים על ידי מומחים בתחומם וכוללים, בין היתר, 'ניהול משאבי אנוש בעולם הגלובאלי', 'הערכת ביצועי עובדים ותגמולם במאה ה-21', 'תקשורת ארגונית בעידן המודרני', 'גיוון של כוח אדם בארגונים'; וכן סמינרים מחקריים המתמקדים בסוגיות כמו: רפואת המחר בארגוני בריאות, מגדר בארגון ועוד.