ראש החטיבה: ד”ר גילי גבאי

בחטיבה ללימודי משאבי אנוש, במסגרת תואר במדעי החברה והרוח במכללה האקדמית אחוה, נלמדים קורסים חשובים העוסקים באחד התחומים המרכזיים בחיי האדם והוא עולם העבודה. קורסי החטיבה מציגים תחום זה משתי נקודות מבט: האחת היא זווית הראייה של מנהלי משאבי אנוש המעוניינים לברור ולגייס את העובדים המתאימים ביותר לתפקיד ולרוח הארגון, לקדם את תפוקות הארגון ולהגדיל את המוטיבציה ושביעות הרצון של העובדים; השנייה היא הפרספקטיבה של העובדים המבקשים למצוא אתגר וסיפוק בעבודתם, לזכות בתגמול הוגן וכן ביחס מכבד מצד עמיתיהם וממוניהם. קורסי החטיבה ללימודי משאבי אנוש מגוונים ומועברים על ידי מומחים בתחומם וכוללים, בין היתר, ‘ניהול משאבי אנוש בעידן הגלובאלי’; ‘מיון עובדים’ ו’הערכת ביצועי עובדים’; וכן סמינרים מחקריים המתמקדים בסוגיות כמו: ניתוח רשתות אורגניות; מגדר בארגונים; ועוד.