ספרות עברית

ראש החטיבה: ד”ר בתיה שמעוני

בחטיבה נציע מגוון קורסים שיציגו את התפתחות הספרות העברית דרך שלושה מוקדים: המדרש, הספרות העממית והספרות החדשה. קורסי הבחירה יציגו את פניה המורכבות של החברה הישראלית והזהויות השונות המתקיימות בה כפי שהן מעוצבות בספרות – לדוגמא המתח בין מזרחים ואשכנזים, בין הפריפריה למרכז ובין יהודים לערבים. סוגיות אלו ייבחנו דרך קריאה במגוון סוגים ספרותיים כמו ספרות ילדים, המפגש בין ספרות לקולנוע, שירי אהבה ועוד. בין הקורסים שיינתנו על ידי מומחים בתחומם תוכלו למצוא את הקורסים הבאים: “לפי הספר: עיבודים קולנועיים ליצירות ספרות עבריות”; “הצל שלי ואני”- ייצוגי שואה בשירה ובשיח הישראלי; ייצוגי ה”אחר” בספרות הילדים.