ראש החטיבה ללימודי ספרות עברית: פרופ’ יצחק בן-מרדכי

בחטיבה ללימודי ספרות עברית, הנכללת בלימודי מדעי החברה והרוח, ישנם מגוון קורסים המציגים את התפתחות הספרות העברית דרך שלושה מוקדים: המדרש, הספרות העממית והספרות החדשה. קורסי ההרחבה משקפים את פניה המורכבות של החברה הישראלית והזהויות השונות המתקיימות בה כפי שהן מעוצבות בספרות, לדוגמה המתח בין מזרחים ואשכנזים, בין הפריפריה למרכז ובין יהודים לערבים. סוגיות אלו ייבחנו דרך קריאה בטקסטים מסוגות (זא’נרים) שונות: ספרות ילדים, הסיפור המיניאטורי, ספרות חז”ל, קולנוע וספרות ועוד. קורסים לדוגמה: מזרחים בספרות העברית, הבית בספרות העברית ובקולנוע הישראלי, דמות הגיבורה בספרות ובתרבות העממית ועוד.