ראש החטיבה: ד”ר אירנה ולדמירסקי

החטיבה עוסקת ברעיונות האנושיים שהולידו תהליכים היסטוריים, ובתהליכים שהולידו רעיונות חדשים. הדגש הוא על כל התרבות האנושית כחטיבה אחת. עם ישראל מושפע ומשפיע בתוך כלל הגורמים לרעיונות ולתהליכים עולמיים. כל קורס יעסוק בהיסטוריה הכללית ובהיבט היהודי בתוך מכלול זה. בחטיבה שלושה פרקים בסיסיים: העת העתיקה בדגש על התקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית; ימי הביניים בדגש על ההתפתחויות באגן הים התיכון, נצרות ואסלאם; העת החדשה בדגש על הרעיונות האופייניים: מרקסיזם, קומוניזם, נאציזם, פשיזם וקפיטליזם – בראייה כוללת עולם. קורסים לדוגמה: מכשפות וקדושות, נשים ומגדר בחברה הנוצרית והיהודית, יחסים מורכבים: יהדות, נצרות ואסלאם ועוד. בין הסמינרים: המערב המאוחר: זרמים, רעיונות והיסטוריוגרפיה.