ראש החטיבה: ד"ר אירנה ולדמירסקי

חטיבת לימודי היסטוריה, הנלמדת במסגרת התכנית לתואר במדעי החברה והרוח, עוסקת ברעיונות האנושיים שהולידו תהליכים היסטוריים, ובתהליכים שהולידו רעיונות חדשים. הדגש הוא על כל התרבות האנושית כחטיבה אחת. עם ישראל מושפע ומשפיע בתוך כלל הגורמים לרעיונות ולתהליכים עולמיים. כל קורס יעסוק בהיסטוריה הכללית ובהיבט היהודי בתוך מכלול זה. בחטיבה ללימודי היסטוריה שלושה פרקים בסיסיים: העת העתיקה בדגש על התקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית; ימי הביניים בדגש על ההתפתחויות באגן הים התיכון, נצרות ואסלאם; העת החדשה בדגש על הרעיונות האופייניים: מרקסיזם, קומוניזם, נאציזם, פשיזם וקפיטליזם – בראייה כוללת עולם. קורסים לדוגמה: מכשפות וקדושות, נשים ומגדר בחברה הנוצרית והיהודית, יחסים מורכבים: יהדות, נצרות ואסלאם ועוד. בין הסמינרים: המערב המאוחר: זרמים, רעיונות והיסטוריוגרפיה.