ראש החטיבה: פרופ' יוסף צלגוב

החטיבה לפסיכולוגיה, המהווה חלק מלימודי תואר רב תחומי, נועדה לחשוף את התלמיד לתהליכים פסיכולוגיים בסיסיים המשפיעים על התנהגותו של האדם. תהליכים אלה מעצבים את הדרך שבה הוא תופס את העולם, וכן את האינטראקציה שלו עם סביבתו הפיזית, האינטלקטואלית והחברתית. הם משפיעים על התנהגותו לאורך כל חייו מהילדות עד הזקנה, הן בהקשר הנורמלי והן בהקשר הפתולוגי. קורסים בפסיכולוגיה לדוגמה: פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה אבנורמאלית.