ראש החטיבה: ד"ר ליאורה נבון

העידן העכשווי מאופיין בשינויים מואצים בכל תחומי החיים: בכלכלה ובפוליטיקה, באמונות הדתיות ובטכנולוגיות הרפואיות, בהשפעת השימוש באינטרנט על ההבחנה בין מציאות ודמיון ועל דפוסי היחסים החברתיים ובתפיסות של המשפחה, המגדר והגוף. החטיבה ללימודי סוציולוגיה בתואר במדעי החברה והרוח מיועדת להקנות כלים להבנת השינויים הללו, באמצעות: 1) קורסי תשתית, שמציגים תיאוריות ושיטות מחקר חדשניות וסוקרים תמורות חברתיות עכשוויות בארץ ובעולם, דוגמת תהליכי גלובליזציה, התעצמות התנועה הפמיניסטית, התפתחות תרבות הצריכה והמעבר מחשיבה אינדיבידואלית לשיתופית, 2) קורסי בחירה, שמתמקדים בהתפתחויות בתחומים ספציפיים, כגון 'המשפחה בתהליכי שינוי', 'דתיות, חילוניות ורוחניות במאה ה-21' ו'הביו-פוליטיקה של מין/מגדר' ו-3) סמינרים מחקריים בנושאים כמו היבטים חברתיים של המהפכה הדיגיטלית והיחס לחריג בעידן העכשווי. נושאי הקורסים בחטיבה ללימודי סוציולוגיה והניתוחים החדשניים שיוצגו לגביהם מספקים השלמה חיונית למגוון רחב של תחומי לימוד ועיסוקים, שמצריכים התמצאות בתמורות שחלו במאה ה-21 בהשקפות וביחסים החברתיים.