סוציולוגיה (החברה העכשווית)

ראש החטיבה: ד”ר ליאורה נבון

העידן העכשווי מאופיין בשינויים מואצים בכל תחומי החיים: בכלכלה ובפוליטיקה, באמונות הדתיות ובטכנולוגיות הרפואיות, בהשפעת השימוש באינטרנט על ההבחנה בין מציאות ודמיון ועל דפוסי היחסים החברתיים ובתפיסות של המשפחה, המגדר והגוף. החטיבה מיועדת להקנות כלים להבנת השינויים הללו, באמצעות 1) קורסי תשתית, דוגמת “חברה, פרט וחיי יומיום בעידן הפוסטמודרני” ו”החברה הישראלית: תמורות עכשוויות”, 2) קורסי בחירה, שמתמקדים בהתפתחויות ספציפיות, כגון “המשפחה בתהליכי שינוי” ו-3) סמינרים מחקריים בנושאים כמו היחס לחריג בעידן הנוכחי. נושאי הקורסים והניתוחים החדשניים שיוצגו לגביהם מספקים השלמה חיונית למגוון רחב של תחומי לימוד ועיסוקים, שמצריכים התמצאות בתמורות שחלו במאה ה-21 בהשקפות וביחסים החברתיים.