ראש החטיבה: ד"ר עדי לוי

במהלך המאה האחרונה, התבססה ההכרה שלאורח החיים של בני האדם יש השפעה נרחבת על הסביבה הטבעית. השפעה אשר מתחזקת באופן משמעותי עם הגידול באוכלוסייה והמעבר לאורח חיים מודרני. בנוסף, התחדדה ההבנה כי על-מנת להוביל לשינוי סביבתי יש לתת מענה בו זמני גם לצרכים נוספים של האדם, צרכים חברתיים וכלכליים. שלושת המישורים הללו: סביבה, חברה וכלכלה, היוו את הבסיס לגיבוש מודל הקיימות. הקיימות מבוססת על פיתוח, צמיחה ורווחה הנמצאים בשיווי משקל עם יכולתה של הסביבה הטבעית להמשיך ולקיים את המערכות הטבעיות. שמירה על שיווי משקל זה תאפשר לדורות הנוכחיים להתקיים ולצמוח מבלי לפגוע באפשרות של הדורות הבאים ליהנות לכל הפחות מאותם המשאבים. הממשק בין סביבה, חברה ופיתוח כלכלי מייצר קונפליקטים מרכזיים העומדים על סדר היום העולמי והמקומי. החיבור בין לימודי סביבה וקיימות ללימוד מדעי הרוח והחברה הנו ייחודי לתכנית הלימוד בתואר הרב תחומי. חיבור זה בא מתוך גישה ייחודית ורחבה לפיה הסביבה מחוברת לתרבות ומהווה חלק ממנה, הסביבה יוצרת את איכות החיים ומשפיעה על תוחלת החיים. החטיבה לסביבה וקיימות בנויה משתי זרועות: זרוע הסביבה הכוללת את השימוש באנרגיות מתחדשות, שימור משאב המים, חקלאות תומכת סביבה, שימור ושיקום מערכות אקולוגיות יבשתיות וימיות, טיפול בפסולת, מחזור ועוד. וזרוע הקיימות המתמקדת בפיתוח בר-קיימא, צדק חברתי סביבתי, תרבות הצריכה המערבית, תזונה בת קיימא, כלכלה סביבתית ועוד. קורסים לדוגמה: בריאות וסביבה בישראל; כלכלה סביבתית; משפט ורגולציה סביבתית; חינוך לקיימות; משאב המים – מתרבות של מחסור לטכנולוגיה של שפע; האדם והים – הסביבה הימית וניהול משאבים קיימים ועוד..