תכנית אפיק מעבר לרפואה במכללה האקדמית אחוה מאפשרת השלמת קורסי ליבה לקראת הגשת מועמדות ללימודי רפואה (4 שנתי) בפקולטות לרפואה של אוניברסיטאות תל-אביב, בר-אילן ואריאל

המחלקה למדעי החיים במכללה האקדמית אחוה מקרבת אותך צעד נוסף לקראת לימודי הרפואה היוקרתיים ומאפשרת השלמת הדרישות של קורסי ליבה עבור הגשת מועמדות בלבד לפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, בר אילן ואריאל.

על-פי דרישות הפקולטות לרפואה המצוינות לעיל, מי שלמד תואר ראשון במכללה האקדמית אחוה או בכל מוסד אקדמי מוכר אחר (בממוצע ציונים סופי של 80 לפחות) וישלים את קורסי הליבה המפורטים מטה (ציון מינימום בכל קורס 75 לפחות), יוכל להגיש מועמדות למסלול הארבע שנתי של לימודי רפואה. יש להדגיש כי עצם השלמת הקורסים במסגרת אפיק מעבר לרפואה אינה מבטיחה קבלה.

עבור סטודנטים חיצוניים, מכללת אחוה מאפשרת לבוגרי תואר ראשון לפחות, מכל תחום, ללמוד את קורסי הליבה הנדרשים בהתאם לרקע האקדמי האישי מלימודים קודמים ובכפוף לעמידה/השלמה של קורסי קדם נדרשים ככל שיהיו.
קורסים אלו ניתנים כחלק מתוכנית הלימודים של המחלקה למדעי החיים. את פירוט הקורסים, דרישות הקדם לכל קורס ומועדי הקורסים ניתן לראות בשנתון המחלקה למדעי החיים

•באחריות הלומד לבדוק מהם קורסי הליבה וקורסי הקדם הנדרשים, בהתייחס לרקע האקדמי שלו .
•באחריות הלומד לבדוק את תנאי הקבלה העדכניים בתוכניות הרפואה ארבע שנתיות התקפים באותה עת.
•תנאי קבלה ומיונים לתוכניות ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, הינם באחריות הבלעדית של האוניברסיטאות בהן מתקיימות תוכניות אלו.

הדרישות להשלמות לקראת לימודי רפואה (4 שנתי) והקורסים המקבילים במכללה האקדמית אחוה

אושר להכרה במכללת אחוה

ביוכימיה (4 נק"ז) + ביוכימיה למתקדמים (3 נק"ז)

ביולוגיה של התא (4 נק"ז).

הנדסה גנטית (3 נק"ז) + מגן לחלבון (2 נק"ז).

מיקרוביולוגיה (3 נק"ז) + מעבדה (2 נק"ז).

גנטיקה  (4 נק"ז)

הסתברות (2.5 נק"ז) + סטטיסטיקה (3.5 נק"ז).

פיזיולוגיה של בע"ח בדגש האדם (4 נק"ז)

תל-אביב, בר-אילן ואריאל

ביוכימיה א (לפחות 4 נק"ז)

ביולוגיה של התא (לפחות 4 נק"ז)

ביולוגיה מולקולארית (לפחות 4 נק"ז)

מיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא למיקרוביולוגיה  (לפחות 4 נק"ז)

גנטיקה (לפחות 3 נק"ז)

סטטיסטיקה (לפחות 3 נק"ז)

פיזיולוגיה בסיסית/ מבוא לפיזיולוגיה (לפחות 4 נק"ז)

 

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים ובמערכת השעות.

תנאי קבלה לאפיק מעבר לרפואה

1. זכאות לתואר ראשון בממוצע 80 ומעלה.
2. ציון כנדרש בקורסי הליבה הבאים: סטטיסטיקה, ביולוגיה מולקולארית, ביוכימיה, ביולוגיה של התא, פזיולוגיה, גנטיקה ומיקרוביולוגיה (ציון 75 ומעלה בכל אחד מקורסי הליבה).

יש לעיין בקריטריונים המלאים המפורסמים באתר של אוניברסיטת תל-אביב, בר-אילן ואריאל.

לפרטים נוספים יש לפנות לראשי הפקולטות באוניברסיטאות השונות