התמחות (סטאז') בהוראה

רציונל התכנית

תכנית ההתמחות בהוראה מהווה חוליה מגשרת חיונית במעבר משלב ההכשרה להוראה – שלב בו המורה המאמן אחראי על כיתתו, לשלב הכניסה למקצוע (שנת הסטאז’) – שבו המתמחה אחראי על כל תלמידיו בכל ההיבטים של ההוראה וההערכה, ניהול הכיתה והקשר עם ההורים. כמו כן’ חייב המתמחה להשתלב בצוות המוסד החינוכי שבו הוא מועסק, תוך גילוי עצמאות, אחריות ויוזמות חינוכיות. בשורה התחתונה: בשנת ההתמחות מתנסה המתמחה לראשונה בעבודת הוראה ב’תנאי אמת’.

מטרות תכנית ההתמחות בהוראה

*התנסות המתמחה בהוראה ב’תנאי אמת’.

*תמיכה אישית וסיוע מקצועי למתמחה בעיצוב זהותו הפרופסיונאלית, תוך העצמתו וטיפוח יכולתו להתמודד עם קשיים ודילמות חינוכיות.

*טיפוח תרבות הקליטה של מורים מתחילים בשדה ההוראה.

*שיפור תכנית ההכשרה של המכללה על-פי המשוב הניתן לה על-ידי בוגריה.

*שיפור איכות כוח האדם הנקלט במערכת החינוך.

*מידע מסייע לקראת התמחות בהוראה.

שנת ההתמחות היא למעשה שנת העבודה הראשונה בהוראה, ומהווה את השלב הראשון בכניסה למקצוע. בשנה זו עובר פרח ההוראה משלב ההכשרה לשלב העבודה כמורה בפועל. החל משנת תש”ס, הוחלה חובת ההתמחות בישראל בהדרגה על כלל עובדי חינוך (מורים וגננות) בשנת עבודתם הראשונה, ובכלל זה בוגרי המסלולים להסבת אקדמאים במכללות לחינוך, ובוגרי תכניות ההכשרה להוראה במחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות. עמידה בהצלחה בשנת ההתמחות היא תנאי מקדים לזכאות של המתמחים לקבל רישיון לעיסוק בהוראה.

כיצד מוצאים מסגרת עבודה?

השיבוץ לעבודה בהוראה יכול להתבצע באמצעות פנייה אישית של המועמד להתמחות, לפיקוח במחוז שבו הוא מעוניין להשתלב. מתמחות בגני הילדים פונות למפקחות באזורי הפיקוח השונים. לחילופין, ניתן לשלוח קורות חיים למוסדות חינוך, שבהם המועמד להתמחות מעוניין לעבוד.

מה היקף העבודה הנדרש בהתמחות?

בשנת התמחות מחויבים המתמחים לעבוד במסגרות המאושרות להתמחות בהוראה, בהיקף של לפחות שליש משרה (המזכה אותם בשנת ותק בעבודה) ולא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה. ניתן לבצע את התקופה הזו ברצף או בשתי תקופות של שלושה חודשי עבודה כל אחת.

מה כוללת עבודת ההתמחות?

ההתמחות נעשית בזיקה לשכבת הגיל ולהתמחויות שאליהן הוכשר המתמחה. עבודת המתמחה כוללת הוראה פעילה ורציפה, ניהול כיתה ומילוי תפקידי חינוך המתבצעים במסגרות מאושרות להתמחות. כמו כן חייבים המתמחים להשתתף בסדנת התמחות, לעמוד בקשר שבועי עם חונך ולעמוד בהצלחה בתהליכי ההערכה.

מי מלווה ותומך?

המתמחים נחשפים במהלך שנת ההתמחות לשני מעגלי תמיכה מרכזיים: תמיכה אישית של חונך במסגרת שבה נקלט המתמחה לעבודה, ותמיכה במסגרת סדנה קבוצתית של מספר מתמחים, המתקיימת במוסד המכשיר להוראה. בסדנת ההתמחות מושם דגש על היבטים תיאורטיים ומעשיים של תהליך הכניסה לעבודה.

בכל מוסד המכשיר להוראה קיים מרכז התמחות האחראי על כל מערך ההתמחות – החל בשיבוץ המתמחים, מעקב והערכה של עבודתם ועד לטיפול שוטף בכל בעיה שצצה במהלך ההתמחות.

לרישום מקוון לסדנת התמחות בהוראה (סטאז’) לחצו כאן

להפקת אישור סיום הצלחה בשנת ההתמחות משרד החינוך

לתרשים של שנת ההתמחות

לבדיקת רישום גמולים במשרד החינוך

אנחנו הכתובת שלכם – אל תהססו

לפנות אלינו! בהצלחה

המרכז להתמחות בהוראה, המכללה האקדמית אחוה