• מלגת קיום או מימון שכ"ל נעה בין 25% פטור ועד לפטור מלא.
  • גובה מלגת הקיום נקבע עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים ונכון לשנה"ל תשע"ו הנו בין 625 ₪ ל-2,500 ₪ (לחיילים משוחררים ולבוגרי שירות לאומי).
  • חייל בודד זכאי לפטור מלא משכ"ל ולמלגת קיום מקסימאלית.
  • מלגות קיום לסטודנטים לתואר ראשון שהינם זכאים יועברו אך ורק לחשבון הבנק של הסטודנט. לפיכך, מי שטרם פתח חשבון חייב לעשות כן ולצרף אישור על מס' הבנק, הסניף ומס' החשבון. במהלך שנת הלימודים לא ניתן לשנות את פרטי חשבון בנק.
  • חיילים משוחררים שלא זכו לסיוע בשכ"ל יוכלו לשלם מחשבון הפיקדון הצבאי מטעם הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
  • סטודנט שיפסיק את לימודיו לפני ועדת המלגות, ישלם את החלק היחסי של שכר הלימוד.
  • הסברים לגבי שכר לימוד