תנאים לקבלת המלגה / מימון

  • מלגת שכ”ל נעה בין 25% פטור ועד לפטור מלא.
  • גובה מלגת הקיום נקבע עפ”י קריטריונים סוציו-אקונומיים ונכון לשנה”ל תשע”ו הנו בין 625 ₪ ל-2,500 ₪ (לחיילים משוחררים ולבוגרי שירות לאומי).
  • חייל בודד זכאי לפטור מלא משכ”ל ולמלגת קיום מקסימאלית בשנה הראשונה לשחרורו.
  • מלגות הקיום לסטודנטים זכאים, יועברו אך ורק לחשבון הבנק של הסטודנט לפיכך, מי שטרם פתח חשבון חייב לעשות כן ולצרף אישור על מס’ הבנק, הסניף ומס’ החשבון. במהלך שנת הלימודים לא ניתן לשנות את פרטי חשבון בנק.
  • חיילים משוחררים שלא זכו לסיוע בשכ”ל, יוכלו לשלם מחשבון הפיקדון הצבאי מטעם הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
  • סטודנט שיפסיק את לימודיו לפני ועדת המלגות, ישלם את החלק היחסי של שכר הלימוד.
  • סטודנט שיפסיק את לימודיו עד שבועיים מיום פתיחת המכינה, לא יחוייב בשכ”ל, למעט אגרות חובה.
  • הסברים לגבי שכר לימוד