בחינות מיון וסיווג

רמת אנגלית (אמי”ר / אמיר”ם)

רמת עברית (מבחן יע”ל /יעלנט / מבחן לרמת עברית)

שימוש מחשב (מבחן פטור מקורס שימושי מחשב)

הרשמה למבחן אמיר”ם

נרשמים לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה יוכלו להיבחן בחינת אמיר”ם במועדים שנקבעים ע”י המכללה.

הרשמה למבחן אמיר”ם תתבצע בכניסה לפורטל למועמד לנרשמים לתואר ראשון או דרך מידע אישי לסטודנט עבור  סטודנטים לתואר ראשון.

עלות בחינת אמיר”ם – 252 ₪

סוג בחינה  מועדי בחינה תאריך סיום הרשמה הערות
אמיר״ם 20.02.2019
24.02.2019
12.06.2019
21.07.2019
14.08.2019
26.09.2019
22.10.2019
30.10.2019
05.02.2019
07.02.2019
26.05.2019
04.07.2019
29.07.2019
12.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
פתיחת מועד בחינה מותנה במספר הנרשמים.
ההרשמה לבחינה הינה מקוונת באתר המכללה.

הרשמה למבחן אמי”ר/יעל

ההרשמה לבחינת אמי”ר/יעל מתבצעת באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה בכתובת: www.nite.org.il.
הערה: יש לציין במעמד ההרשמה לבחינה את המכללה האקדמית אחוה כמוסד אקדמי אליו מבקשים לשלוח את ציון הבחינה.

רמת אנגלית

חובה להציג רמת סיווג באנגלית כתנאי קבלה ללימודי תואר ראשון. רמת הסיווג באנגלית תיקבע על סמך ציון רכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ בחינת אמי”ר/ בחינת אמיר”ם.

 

 רמת לימוד  ציון רכיב אנגלית
פסיכומטרי / אמיר״ם
 ציון אמי״ר  מספר שעות לימוד
 טרום בסיס א׳  50-69  150-169  8 ש״ש
 או*
 טרום בסיס ב׳  70-84  170-184  6 ש״ש
 בסיסי  85-99  185-199  6 ש״ש
 מתקדמים א׳  100-119  200-219  4 ש״ש
 מתקדמים ב׳  120-133  220-233  4 ש״ש
 פטור  134 ומעלה  234 ומעלה

*סטודנט שיעבור את קורס טרום בסיסי א׳ בהצלחה יעבור לרמת בסיסי וימשיך את לימודיו עד רמת פטור.

קורסים מקוונים באנגלית ובחינת רמ”א:

בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג)  מיום ה-5 בינואר 2016, רשאי כל סטודנט לבחור ללמוד את קורסי האנגלית עד לרמת ‘מתקדמים א” (כולל) באופן מקוון באמצעות אתר האוניברסיטה הפתוחה.

הקורסים המקוונים מוצעים ללמידה עצמאית, ללא תמיכה פדגוגית מלבד החומר המוצעים באתר. הקורסים הופקו על ידי המל”ג בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה.

סטודנט שיבחר ללמוד קורס מקוון ולא להשתתף בקורס פרונטלי במכללה יידרש לעבור מבחן רמ”א (מבחן חיצוני של המרכז הארצי לבחינות והערכה) בהתאם לרמתם על מנת לעבור לרמה הבאה ולהציג אישור למכללה על התקדמותם ברמות האנגלית.

*לא ניתן ללמוד את הקורס ‘מתקדמים ב” באופן מקוון.

רמת עברית

דרישות קבלה וקורסים בעברית למסלולים השונים:

 • תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה המתקבלים על-סמך בגרות או פסיכומטרי בעברית נדרשים ללמוד קורסי עברית בהיקף של 6-2 ש”ש בהתאם לרמת העברית עפ״י ציון הבגרות במקצוע הבעה עברית או ע”פ הרכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית (הגבוה מבין השניים).המבקשים להתקבל על סמך בגרות או פסיכומטרי שאינם בשפה העברית נדרשים להציג ציון 125 במבחן יע”ל/יעלנט ו-5 יח’ הבעה עברית בציון 80 ומעלה כתנאי קבלה ללימודים. מתקבלים אלו יידרשו ללמוד קורסי עברית בהיקף של 6-2 ש”ש בהתאם לציון ב- 5 יח’ בהבעה עברית בבגרות.
 • תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה – מסלולים לדוברי ערבית המתקבלים למסלול לדוברי השפה הערבית יידרשו ללמוד קורסים בעברית בהיקף של 6-2 ש”ש בהתאם לציון שיציגו בבחינת יע”ל/יעלנט (בחינת מיון בעברית).
 • תואר ראשון במדעים חברה ורוח מועמדים המבקשים להתקבל על סמך בגרות ישראלית או פסיכומטרי שאינם בשפה העברית נדרשים להציג רמת סיווג ה’ בעברית (ציון 84 בבחינת יע”ל/יעלנט או בבחינת מיון פנימית שתיערך במכללה) ויידרשו ללמוד קורסי עברית בהתאם לרמתם עד לפטור.

 

רמה  ציון
ד 59-83
ה  84-106
ו 107-131
פטור 132 ומעלה
 • סטודנטים ברמת עברית ה’ הנדרשים ללמוד שני קורסי עברית ילמדו בשנה הראשונה ללימודיהם מערכת חלקית בלבד עד לסיום חובות העברית. סטודנטים ברמה ו’ ומעלה יוכלו ללמוד מערכת מלאה.

בחינת פטור מקורס שימושי מחשב

נרשמים ללימודי תואר ראשון B.Ed בחינוך ותעודת הוראה לשנת הלימודים תשע”ח ישתלבו בקורסים בהם יהיה עליהם להשתמש במיומנויות מחשב שונות.
כדי לעמוד בדרישות האקדמיות על הסטודנטים להשתתף בקורס שימושי מחשב.

סטודנט השולט בחומר הנלמד ומעוניין לקבל פטור מהשתתפות בקורס שימושי מחשב יוכל לגשת לבחינת פטור מהקורס.

נושאי הלימוד לבחינת הפטור ונהלים

דוגמא לבחינת פטור בשימושי מחשב

 

 • המועדים בהם תתקיים בחינת הפטור בשימושי מחשב יתעדכנו בהמשך.
 • עלות הבחינה: 82 ₪
 • אופן ההרשמה לבחינה: הרישום לבחינה יתבצע ע”י מנהל הסטודנטים של ביה”ס לחינוך ביום האוריינטציה לבניית מערכת שעות.
 • ציון עובר לפטור מקורס שימושי מחשב: 70 ומעלה

קורס שימושי מחשב

 • הרישום לקורס מתבצע באופן אוטומטי בעת קבלת הסטודנט ללימודים.
 • ביטול הרשמה לקורס זה הינו בכפוף להשגת ציון עובר (ציון 70 ומעלה) במבחן פטור בשימושי מחשב.
 • סטודנט שבחר שלא לגשת לבחינת הפטור או שלא השיג ציון עובר בבחינת הפטור, מחויב ללמוד בקורס שימושי מחשב.

מועד הקורס: סמסטר א’ בשנת הלימודים תשע”ח, בימי רביעי (5 שעות לימוד)

עלות הקורס: 250 ₪