בית ספר לתארים מתקדמים
חוקרים באחוה – מחקר ויישום בחינוך

כנס הצגת עבודות גמר לתואר שני .M.Ed
בתכניות:
תואר שני במינהל מערכות חינוך
תואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה
תואר שני בחינוך מיוחד
תואר שני בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי

כנס הצגת עבודות הגמר
יום שני, ט' בתמוז תשע“ז 3 ביולי 2017
בין השעות 17:00-21:00

עבודות גמר לתואר שני, כנס הצגת עבודות גמר לתואר שני .M.Ed

כנס הצגת עבודות גמר לתואר שני .M.Ed

סדר יום:

17:30 – 17:00 התכנסות ותליית הפוסטרים (רחבת אודיטוריום 1)
18:45 – 17:30 התכנסות במליאה (אודיטוריום 1)
ברכות, אתנחתא מוזיקלית, הצגת עבודות נבחרות
19:00 – 18:45 כיבוד קל
19:45 – 19:00 הצגת הפוסטרים על-ידי הסטודנטים
21:00 – 20:00 מפגש סטודנטים-סגל:
מינהל מערכות חינוך (חדר 610)
תרבות עם ישראל והוראתה (חדר 612)
חינוך מיוחד (חדר 615)
חינוך מתמטי לבית הספר היסודי (חדר 613)