מרכז הקיימות במכללה האקדמית אחוה הוקם לקידום המחקר המדעי, לקידום חינוך לקיימות ולמימוש צדק סביבתי. הייחודיות במרכז החדש נולדה מהבנה שההתמקדות בפעילתו צריכה להיות במפגש שבין אתגרי הסביבה, החברה הישראלית על כל שבטיה והדאגה לדורות הבאים.

sitting

אודות

במרכז הקיימות פועלים חוקרים וסטודנטים מהמכללה ומחוצה לה מתחומי הביולוגיה, זואולוגיה, אקולוגיה, חקלאות, חינוך, קהילה, תכנון, אסטרטגיה, מנהיגות ועוד וזאת על מנת להרחיב את גבולותיה הגדרת הקיימות, ולאפשר מורכבות והדדיות בין תחומי מדע ומגוון חוקרים על מנת לפתח ידע, תפיסות וכלים הנוצרים מהשיתוף ההדדי הרחב.

במרכז יהיו חברים-שותפים ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, משרדי ממשלה, נציגי תעשייה, יזמים, ארגוני מגזר שלישי מהסקטורים השונים, חקלאים, אנשי חינוך ותושבי האזור – דבר אשר יאפשר יצירת כוח משמעותי להובלת שינוי והסרת חסמים בנושאי קיימות וסביבה, אגרוטק, וצדק סביבתי.

חברי מרכז הקיימות וועדת ההיגוי

פרופ’ איתן בן דב – ראש רשות המחקר
שרון מרק – ראש המרכז
ד״ר אבי רוזנשטראוך
ד״ר עידו צורים
ד״ר חיים סיוון
ד״ר עדי לוי
ד״ר עומר פאליק

מחקר 

המרכז יהווה פלטפורמה למחקרים בקיימות תוך שימת דגש על המרחב הגיאוגרפי והחברתי של המכללה, זאת, מתוך מחשבה תחילה על המשך קיומן של מערכות אקולוגיות וחברתיות ולמען שמירה על המשאבים לדורות הבאים. מחקרים בתחומי ניהול (ממשק) משאבי טבע, אגרואקולוגיה, מזון ובריאות, הדברה ביולוגית, תכנון ומדיניות סביבה ואחרים, ירחיבו את ההבנות בנוגע להשפעות עתידיות של פעילות האדם על משאבי כדור הארץ ויובילו לפיתוח ידע וטכנולוגיות בתחום החקלאות וייצור מזון.

מחקרים פעילים

מחקר נחל שקמה:

מרכז המחקר לקיימות יזם ומממש תכנית מחקר במרחב נחל שקמה לשם העמקת הידע המקצועי ומציאת פתרונות לאתגרים הסביבתיים והחברתיים העומדים לפתחנו עם גידול האוכלוסייה האנושית וצרכיה, להמשך קיומן של מערכות אקולוגיות וסביבות בריאות ולמען תושבי האזור והמדינה, ולמען הדורות הבאים. בנוסף, פרויקט מחקר זה יהווה פלטפורמה ליצירת שיתוף פעולה בין חוקרים, חקלאים, קהילה, תושבים, תעשייה, משרדי ממשלה ומגזר שלישי  במרחב האזורי.

צוות החוקרים בתכנית מחקר נחל שקמה:

פרופ׳ איתן בן דב
ד״ר עדו צורים
ד״ר חיים סיון
ד״ר אבי רונזשטראוך
ד״ר דפנה מנדלר
ד״ר אריאל פרוידנליך
ד״ר ברץ לאה
ד״ר סיגל עוזיאל-קרל

 

שותפים ושותפויות

מינהלת שקמה

אחריות חברתית

אחריות חברתית

מרכז הקיימות מבקש לקדם צדק סביבתי, כמטרה אשר יש להשיגה עבור כל קבוצות האוכלוסיה ויחידים בישראל כולה. מרכז הקיימות יפעל להחלת עקרונות של הגינות, יושר, צדק ושוויון הזדמנויות בחלוקת החשיפה לנטל סביבתי וסיכונים סביבתיים ובאפשרויות לנצל משאבים סביבתיים ציבוריים.

זאת באמצעות חינוך והוראה, באמצעות תשתיות פיזיות במרחב המעודדות התנהגות סביבתית ומקרבות בין קבוצות חברתיות, באמצעות הטמעת אסטרטגיות קיימות וחיבור בין הקמפוס לקהילתו- מהווה המכללה אקדמית אחוה מוסד אקדמי אקטיבי ואחראי חברתית וסביבתית.

הוראה ואקדמיה

הוראה ואקדמיה

פיתוח מתודולוגיה חינוכית חדשנית מתוך הבנה כי חינוך לקיימות הינו האמצעי היעיל ביותר ליצירת שינוי עמוק בעמדות הציבור כלפי הסביבה. בנוסף יקדם המרכז יצירה ופיתוח חומרי למידה חדשניים ורלוונטים למקום ולחברה בתחומי הקיימות ובהלימה לנושאים המרכזיים הנקבעים על פי משרדי החינוך והגנת הסביבה.

לימודים לתואר במכללת אחוה

קמפוס ירוק

קמפוס ירוק

פאנלים סולארים
עמדות מיחזור
שיתופי פעולה

לימודי תואר ראשון
לימודים לתואר במכללת אחוה

אילוסטרציה

בואו להתחבר למחר..

*3622

בליווי צמוד של יועצת הלימודים שלנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם:


חזרה למעלה