מבנה התכנית ללימודי פסיכולוגיה קלינית

בתכנית ללימודי פסיכולוגיה קלינית שני מסלולים: מסלול תזה ומסלול עבודת גמר, שניהם בהיקפים של 45 נק"ז (22.5 ש"ש)

ההכשרה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית משלבת לימודים אקדמיים עם התנסות קלינית בשדה.

תכנית הלימודים האקדמית כוללת את כל קורסי החובה הנכללים בהכשרה של הפסיכולוג הקליני, וכן קורסים נוספים המתמקדים בממשק שבין בריאות הנפש לתרבות, ואשר חלקם יילמדו על-ידי אנשי מקצוע מהמגזרים הרלוונטיים.

שנה ב'

סמסטר א' (14-8 נק"ז)

יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי א

פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית

תרגיל בפסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית

פסיכולוגיה רגישת תרבות – עבודה עם החברה הערבית בישראל

טיפול בגישה האקולוגית-מערכתית – עבודה עם יוצאי אתיופיה בישראל

פסיכולוגיה רגישת תרבות – סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות

שיטות מחקר – מערכים מתאמיים

תרגיל בשיטות מחקר

פרקטיקום א

סמינר מחקר

סמינר מחלקתי

 

סמסטר ב' (10-8 נק"ז)

שיטות מחקר – מערכים ניסויים

תרגיל בשיטות מחקר

יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ב

מבוא לפסיכופרמקולוגיה

פרקטיקום ב

סמינר מחקר

סמינר מחלקתי

 

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

שנה א'

סמסטר א' (13 נק"ז)

פסיכופתולוגיה א

הראיון הקליני

פסיכודיאגנוסטיקה

פסיכותרפיה פסיכודינמית

היבטים תרבותיים של פסיכופתולוגיה

מיני פרקטיקום א

סמינר מחלקתי

 

סמסטר ב' (14-10 נק"ז)

פסיכופתולוגיה ב

פסיכודיאגנוסטיקה ב

פסיכותרפיה פסיכודינמית – תיאוריה ומושגי יסוד ב

תרגיל בפסיכודיאגנוסטיקה ב

אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית

שיטות מחקר איכותיות

תרבות, זהות ואישיות

תרגיל בשיטות מחקר

מיניפרקטיקום ב

סמינר מחלקתי