קורסים בתכנית .M.Ed במינהל מערכות חינוך

מבנה תכנית הלימודים

רכיב הלימודים מספר שש עם תזה

מסלול מחקרי

מספר שש ללא תזה

מסלול יישומי

לימודי תשתית 12 (כולל כתיבה אקדמית ללא נק”ז וסדנה לתזה עם נק”ז) 9
סמינריונים 4 4
קורסי מינהל 2 6
קורסי הרחבה 1 2
סהכ 19 (18 ש”ש) 21 (21 ש”ש)

רשימת הקורסים

קורסי הרחבה – בחירה

הדרך למצוינות אישית

חשיבה יצירתית

חינוך מיוחד בביה”ס הרגיל

סמינריונים (יש לבחור שניים)

הסוציולוגיה של בית הספר

“במסדרונות” משרד החינוך – חשיבה ביקורתית על מדיניות

סוגיות נבחרות בדיני חינוך למתקדמים

תהליכי שינוי בארגונים

ביה”ס כארגון בחברה רבת תרבויות

עבודת גמר

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

קורסי תשתית – חובה

הערכה ומדידה במערכת החינוך

סוגיות נבחרות בכלכלת החינוך

שיטות מחקר איכותניות

סטטיסטיקה ומתודולוגיה של מחקר כמותי למתקדמים

יזמות בחינוך חדש!

מגמות עכשוויות במחקר החינוכי (חובה למסלול עם תזה ובחירה למסלול ללא תזה)

כתיבה מדעית מתקדמת (חובה רק למסלול עם תזה)

סדנה לתזה איכותית וכמותית (למסלול עם תזה) (עם נק”ז)

מבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך

קורסי מינהל – בחירה

תהליכי שינוי בארגונים

הצלע השלישית  – מעורבות הורים בחינוך

סדנה לניהול קבוצות בארגונים

תהליכי פיתוח פרופסיונאליים

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות

פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית חינוכית

תיאוריות ארגוניות – מקוון

סמינר אקדמי בפינלנד חדש!

מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות

נוירופדגוגיה – חקר המח להשבחת ההוראה והלמידה

רשתות חברתיות ודיגיטל חדש!

רובוטיקה בשירות ההוראה והניהול חדש!