מבנה תכנית הלימודים

רכיב הלימודים מספר ש"ש עם תזה

מסלול מחקרי

מספר ש"ש ללא תזה

מסלול יישומי

לימודי תשתית (חובה) 12 (11 ק"ז) 9 (9 נק"ז)
סמינריונים 4 4
קורסי מינהל 2 6
קורסי הרחבה 1 2
סה"כ 19 (18 ש"ש) 21 (21 ש"ש)

רשימת הקורסים

קורסי הרחבה – בחירה

מסלול תזה: 1 ש"ש

מסלול ללא תזה: 2 ש"ש

הדרך למצוינות אישית

חשיבה יצירתית שמשנה למידה

חינוך מיוחד בביה”ס הרגיל

סוציאליזציה פוליטית של בני נוער בבי"ס – מקוון

סוגיות במדיניות ציבורית בראי החינוך

גישות חינוכיות אלטרנטיביות

נוירופדגוגיה – חקר המח להשבחת ההוראה והלמידה

סוגיות מתקדמות באתיקה

מיינדפולנס

סמינריונים

מסלול תזה ומסלול ללא תזה: 4 ש"ש (שני סמינריונים)

הסוציולוגיה של בית הספר

"במסדרונות" משרד החינוך – חשיבה ביקורתית על מדיניות

סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה ונוער

תהליכי שינוי בארגונים

ביה”ס כארגון בחברה רבת תרבויות

החברה הישראלית – שסעים ומחלוקות

מדיניות מורים והורים בחינוך המיוחד

מנהיגות מוטת עתיד

הפרדה והוראה דיפרנציאלית במערכת החינוך בישראל

פיתוח מיומנויות רגשיות של מנהלים חדשים

עבודת גמר/תזה

במסלול ללא תזה כתיבת עבודת הגמר תתבסס על הסמינריון אותו יבחרו הסטודנטים בשנה ב'

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

קורסי תשתית – חובה

מסלול תזה: חובה 12 ש"ש (11 נק"ז)

מסלול ללא תזה: חובה 9 ש"ש (9 נק"ז)

הערכה ומדידה במערכת החינוך

סוגיות נבחרות בכלכלת החינוך

שיטות מחקר איכותניות

סטטיסטיקה ומתודולוגיה של מחקר כמותי למתקדמים

יזמות בחינוך (סדרת הרצאות)

מגמות עכשוויות במחקר החינוכי (חובה למסלול עם תזה ובחירה למסלול ללא תזה)

כתיבה מדעית מתקדמת (חובה רק למסלול עם תזה ללא נק"ז. ניתן בשנה א' למי שמעוניין)

סדנה לתזה איכותית וכמותית (חובה למסלול עם תזה בשנה ב', עם נק"ז)

מבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך

קורסי מינהל – בחירה

מסלול תזה: בחירה 2 ש"ש

מסלול ללא תזה: בחירה 6 ש"ש

תהליכי פיתוח פרופסיונאלי בהוראה

הצלע השלישית  – מעורבות הורים בחינוך

ניהול קבוצות בארגונים (סדנה)

המנהל כמנהיג חינוכי

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות

פיתוח מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות

סוגיות במדיניות ציבורית בראי החינוך

בתי ספר ייחודיים ותכניות ייחודיות

נוירופדגוגיה – חקר המח להשבחת ההוראה והלמידה

רשתות חברתיות ודיגיטל

רובוטיקה בשירות ההוראה והניהול

גישות ארגוניות: משמעויות ליישום בניהול – מקוון

מיומנויות למנהלים מתחילים