בית הספר ללימודי לקויות למידה מציע קורסים יישומיים המושתתים על מחקר עדכני ופדגוגיה איכותית בשילוב טכנולוגיות חדשניות. בשיעורים השונים יוצגו שיטות מתקדמות המיועדות להעריך את יכולותיהם של התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת פוטנציאל הלמידה שלהם. במהלך הלימודים לתואר שני בחינוך מיוחד ילמדו הסטודנטים להכין, ליישם ולהעריך תכניות התערבות במטרה להעצים את יכולותיהם של תלמידים אלה.

מבנה תכנית הלימודים ללימודי לקויות למידה (21 ש"ש)
קורסי יסוד- 3 ש”ש חובה
אשכולות- 5 ש”ש חובה ו-9 ש”ש בחירה
סמינריונים- 4 ש”ש
עבודת גמר

סמינריונים לבחירה (4 ש"ש)

בשנה ב' יוצעו 3 סמינריונים מתוכם ייבחר אחד (2 ש"ש) שבמסגרתו תכתב גם עבודת הגמר:

הפרעות בלמידה ובקשב בראייה הוליסטית

שילוב, תכניות התערבות ואסטרטגיות הוראה

למידה מתווכת

בשנה א' יוצעו 2 סמינריונים

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

קורסי חובה (סה"כ 9 ש"ש)

שנה א' (8 ש"ש)

הגישה החברתית תרבותית ללמידה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

סוגיות במחקר איכותני

סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות: ניתוח מאמרים

לקויות למידה במתמטיקה

יזמות בחינוך

שנה ב' (1 ש"ש)

שיתוף פעולה עם צוות רב מקצועי

קורסי בחירה (8 ש"ש)

שנים א' + ב'

יסודות האבחון הפסיכולוגי

הערכת יכולת הקריאה והכתיבה

הערכת הפוטנציאל הלימודי

תכנית התערבות קוגניטיביות לתלמידים עם צרכים מיוחדים (העשרה אינסטרומנטלית)

הפרעות בתקשורת (אוטיזם) – מהתיאוריה לפרקטיקה

סוגיות מתקדמות בהוראת תלמידים עם לקויות בינוניות

נוירו-חינוך: חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה

גישה חינוכית שיקומית לקידום תלמידים

סוגיות מתקדמות בהתערבות ובשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הטרוגניות

מצוינים בחינוך

מיינדפולנס