קורסים בתכנית .M.Ed בתרבות עם ישראל והוראתה

מבנה תכנית הלימודים (21 ש”ש)
אשכול תחומי דעת – 4 ש”ש חובה, 3-1 ש”ש בחירה
אשכול בין תחומי – 4 ש”ש חובה, 5-1 ש”ש בחירה
אשכול הוראה/פדגוגיה – 5 ש”ש חובה

אשכול הוראה/פדגוגיה

קורסי חובה

תכנון והערכת תכניות לימודים בתרבות ישראל

ציוניות, יהודיות ודמוקרטיה בראי הציונות ומדינת ישראל

מושגים בתרבות ישראל ויישומם בהוראה (סדנה)

יישומים בתרבות עם ישראל (סדנה)

קורסי בחירה

מבעים של תפילה בתרבות ישראל ובספרות העברית (סדנה)

*חובה לבחור 2 סמינריונים מבין הסמינריונים המוצעים

עבודת גמר

עבודת גמר יישומית או מחקרית בעלת תרומה להוראת תרבות עם ישראל.

לתשומת לבכם:

במהלך השנתיים יתקיימו מספר סיורי חובה לאתרים ייחודיים.

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

אשכול תחומי דעת

קורסי חובה

ספרות חז”ל – הלכה ואגדה (שיעור חובה וסמינריון בחירה)

מבוא לקבלה

מתודולוגיה של מחקר חינוכי

יהודים ונוכרים בספרות התלמודית (שיעור חובה וסמינריון בחירה)

קורסי בחירה

סוגיות במחשבת ישראל ובתלמוד תוך לימוד הנחייה בית מדרשית

אשכול בין תחומי

קורסי חובה

חילון יהדות וישראליות

מבית המדרש לבית המרזח: חיי היום יום של היהודים באירופה

אל מול ארון הספרים היהודי – מסע בית מדרשי

סוגיות ערכיות במקרא בראי הדורות (שיעור חובה וסמינריון בחירה)*

קורסי בחירה

היבטים פסיכולוגיים במקרא

תולדות האידיאות בחסידות

נשים בישראל: בין דת למדינה – סוגיות מעשיות

נשים מזרחיות בספרות – ייצוג וייצוג עצמי

מזרחיים כותבים שואה