מבנה תכנית הלימודים (21 ש"ש)

מתודולוגיה של מחקר -1 ש"ש
אשכולות דיסציפלינארי אינטרדיסציפלינארי –-11 ש"ש חובה ו-5 בחירה
סמינריון – 4 ש"ש

סמינריונים

שנה א'

מורשת וספרות

שנה ב'

תכנון והערכת לימודים בתרבות ישראל

או

תובנות מספרות ההלכה, האגדה וההגות היהודית

עבודת גמר (ללא נק"ז) תוגש במסגרת הסמינריונים בשנה ב'

 

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

קורסי חובה שנים א+ב (12 ש"ש)

הספרות התנאית אמוראית כדגם לפיתוח 'תרבות ישראל'

סוגיות ערכיות במקרא ובראי הדורות

תולדות החילון

מתודולוגיה של מחקר חינוכי

התפתחות ההלכה

מבוא לקבלה

אל מול ארון הספרים היהודי

תולדות האידאות בחסידות

מחשבת ישראל

רב תרבותיות בחברה

סמלים ומיתוסים בתרבות העברית החדשה

קורסי בחירה (5 ש"ש)

זרמים ביהדות

האמנות כפרשנות – שירת קודש ושירת חול

המופלא בסיפור העם העברי לדורותיו

יהדות במפגש עם האסלאם

ההיסטוריוגרפיה בהגות היהודית המודרנית

היבטים אמנותיים בתרבות ישראל

יישומים בתרבות עם ישראל

עקרונות להוראה והנחיה בבית מדרש

הקול הנשי בתרבות היהודית

עולם יהודי בין מסורת למודרנה – גלגולי מוטיבים בספרות ובקולנוע