מבנה תכנית הלימודים – תואר שני עם תעודת הוראה (33-34 ש"ש)
אשכולות- 20-21 ש”ש
סמינריונים- 4 ש”ש
עבודת גמר
עבודה מעשית- 9 ש”ש (יום בשבוע בשנה א')

סמינריונים לבחירה בשנים א' או ב' (סה"כ 4 ש"ש – 2 סמינריונים אחד – בכל שנה)

צרכים מיוחדים של תלמידים הבאים מרקע תרבותי שונה
קידום שיתוף הפעולה בין המורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים
ריבוי תרבויות, רב תרבותיות וחינוך להכרת השונה
פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של מורים ותלמידים
המעשה החינוכי: בין תיאוריה לפרקטיקה

הערות:

לתעודת ההוראה ולאישור על 80% נקבע על-ידי משרד החינוך שצריך להשלים עד סוף שנה א' גם לימודי יסוד והעשרה אלה:

1 ש"ש לימודי מורשת בנוסף (רק לסטודנטים במדעי הטבע – קורס מקוון 'כזה ראה וקדש')

קורס קיץ בעזרה ראשונה ו-2 קורסים מקוונים במכון מופ"ת: בטחון ובטיחות וזהירות בדרכים

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

קורסי חובה (סה"כ 13 ש"ש)
שנה א' סה"כ 22 (13 ש"ש חובה + 9 ש"ש עבודה מעשית)

שיטות מחקר כמותיות למתקדמים
הוראה דיפרנציאלית
שונות בין לומדים
רב תרבותיות בחינוך
סוגיות במחקר איכותני
אתיקה בחינוך וחינוך ערכי
תאוריות למידה ותהליכי המשגה ויישומן בהוראה ובחינוך
הערכת הישגים
יזמות בחינוך
תכנון השיעור: העוצמה שבחשיבה הקבוצתית
כתיבה אקדמית
הוראת המקצוע: לשון עברית (2), ספרות (2), היסטוריה (2), הוראת מדעי הטבע (2)

קורסי חובה שנה ב' (סה"כ 6 ש"ש)
שנה ב' סה"כ 7 (6 ש"ש חובה + 1 ש"ש בחירה)

מיגדר בבית הספר
מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם: היכרות ביקורתית
פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים ומתבגרים
אתיקה בחינוך וחינוך ערכי
הוראת המקצוע: לשון עברית (2), ספרות (2), היסטוריה (2), הוראת מדעי הטבע (2), הוראת המתמטיקה (2)

קורסי בחירה שנה ב' (1 ש"ש)
ילדים מחוננים: מאפיינים ודרכי טיפוחם
הצלע השלישית
טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה