קורסים בתכנית M.Teach

מבנה תכנית הלימודים (33-34 ש”ש)
אשכולות- 20-21 ש”ש
סמינריונים- 4 ש”ש
עבודה מעשית- 9 ש”ש

אשכול הוראת הספרות – חובה למתמחים בספרות

דמות המורה בראי הספרות והאמנות: דרכים אלטרנטיביות לניתוח ולהוראה בבית הספר העל יסודי
ספרות השואה והוראתה: המרחב ההיסטורי-תרבותי-אמנותי של דרכי הניתוח ושל דרכי ההוראה בבית הספר העל יסודי
“שונה ואחר” – העצמת ה”עצמי” והתבוננות בדמות ה”אחר” בקורפוס הספרותי שנכתב לילדים: דרכים לבחינת הנושא מבחינה ספרותית ומבחינת האתיקה הפדגוגית

אשכול הוראת מדעי הטבע – חובה למתמחים במדעי הטבע

שיטות מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה
הביולוגיה, הפיזיקה, הכימיה והוראתן בבית הספר העל יסודי
חינוך לחשיבה יצירתית באמצעות הוראת מדעים אינטגרטיבית לבית הספר העל יסודי

אשכול הוראת היסטוריה – חובה למתמחים בהיסטוריה

פרקים נבחרים בתולדות המאה ה-20 והוראתם בבית הספר על יסודי (1914-1939)
הוראת פרקים נבחרים בתולדות המאה ה-20 בעל יסודי (1939-2011)
מתודיקה של הוראת ההיסטוריה בבית הספר העל יסודי
זיכרון השואה במדינת ישראל – הנצחה, זיכרון ולקחים

לימודי יסוד והעשרה – חובה לתעודת ההוראה

ע”פ הנחיות משרד החינוך יש להשלים לתעודת ההוראה לימודי יסוד והעשרה:
לשון עברית
לימודי תרבות ומורשת
עזרה ראשונה, ביטחון ושעת חירום, בטיחות סביבתית, זהירות בדרכים

עבודת גמר

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

אשכול לימודי חינוך

קורסי חובה
פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים ומתבגרים
תיאוריות למידה ותהליכי המשגה וישומן בהוראה ובחינוך
שונות בין לומדים
רב תרבותיות בחינוך
מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם: היכרות ביקורתית
אתיקה בחינוך וחינוך ערכי
מגדר בבית הספר
יזמות בחינוך

קורסי בחירה
ילדים מחוננים: מאפייניהם ודרכי טיפוחם
טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה
הצלע השלישית – מעורבות הורים בחינוך

אשכול מתודולוגיה מחקרית- חובה

קורסי חובה
סטטיסטיקה א+ב
סוגיות במחקר איכותני

אשכול סמינריונים בחינוך

(בחירה של שני סמינריונים)

צרכים מיוחדים של תלמידים הבאים מרקע חברתי שונה
קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין התלמיד עם הצרכים המיוחדים
ריבוי תרבויות, רב תרבותיות וחינוך להכרת השונה
פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של מורים ותלמידים
המעשה החינוכי: בין תיאוריה לפרקטיקה

אשכול לימודי פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצועות – חובה

קורסי חובה

תכנון שיעור: העוצמה שבחשיבה הקבוצתית
הערכת הישגים
חלופות בהערכת הישגים לימודיים בחינוך העל יסודי
הוראה דיפרנציאלית

אשכול עבודה מעשית – חובה

קורסי חובה

התנסות מעשית בהוראה (יום בשבוע בשנה א’)

אשכול הוראת הלשון העברית – קורסי חובה למתמחים בלשון

פיתוח כישורי הרטוריקה וההבעה בעל פה
הבנה והבעה – תיאוריה ומעשה
ניתוח השיח הכיתתי על פי תיאוריות בחקר השיח
הוראת שפת אם (לשון עברית) – תפיסת תחום הדעת היבטים וגישות