שמורות טבע – קורס מרוכז

ד”ר תמר רון

אקולוגית ויועצת בינ”ל לשמירת המגוון הביולוגי

7-11 במאי 2017

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של תכנון, הקמה וממשק של שמורות טבע ופארקים (PROTECTED AREAS) ככלי מרכזי בשמירת המגוון הביולוגי.

הקורס מרוכז לכ-26 שעות במהלך שבוע אחד ויכלול יום נוסף (רשות) של ביקור בשמורת טבע קיימת או מוצעת ומפגש עם בעלי עניין הקשורים לניהולה, לממשק, ולשימוש בשירותי מערכות אקולוגיות ומשאבי טבע בה ובסביבתה.

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:

*מבוא לביולוגיה של שמירת טבע (CONSERVATION BIOLOGY)

*מערכות אקולוגיות ושירותיהן (ECOSYSTEMS AND ECOSYSTEMS SERVICES)

*תכנון, הקמה וממשק של שמורות טבע (PROTECTED AREAS)

*היבטים כלכליים, חברתיים ופוליטיים של שמירת המגוון הביולוגי ושמורות טבע

*שמורות טבע בישראל

*תרגילים מעשיים ומשחקי תפקידים בנושאי תכנון וממשק של שמורות טבע, גישה שיתופית לתכנון, פתרון קונפליקטים, ניהול וממשל על בסיס דוגמאות מישראל.

מכתב תודה של שי יעקובי, סטודנט שנה ג’ למרצה האורחת, ד”ר תמר רון, אקולוגית ויועצת בינ”ל לשמירת המגוון הביולוגי:

 

“תמר שלום,

רציתי להודות לך על הקורס הנפלא שלמדת אותנו במהלך השבוע, אני חושב שאפשרת לי לראות בפרספקטיבה אחרת את כל הקשור ב’שמורות טבע’ בארץ ובעולם.

הידע שלך והניסיון אותם לימדת במהלך הקורס תרמה לי באופן אישי להבין את חשיבות שמירת הטבע בארץ ובעולם.

אני חושב שהמכללה עשתה בחכמה בכך שבחרה בך ללמד את הקורס מהסיבה הפשוטה שאת מגיעה מהתחום ופועלת באופן אקטיבי לתכנים שאת לימדת במהלך הקורס.

ברצוני לאחל לך המשך דרך מוצלחת ועשייה פורייה בתחומך הכל כך חשוב לעולם כולו!

מאחל,

שי יעקובי, סטודנט שנה ג’, המכללה האקדמית אחוה”