המכללה מעניקה מלגות ומפעילה אפיקי קבלה מיוחדים למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובעלי נתונים מתאימים על-פי הקריטריונים
מדיניות מערך המלגות של המכללה נקבעת על-ידי ועדת מלגות הכוללת נציגי ועד מנהל, רקטור, נשיא, מנכ"ל, דיקן הסטודנטים בשאלות בנושא מלגות ניתן לפנות לראש היחידה גב' אירית נוריאל טל: 08-8588173, או בדוא"ל [email protected]
מומלץ לעיין במידע המפורסם באתר לפני הפנייה לאירית

מלגות כניסה לתואר ראשון לבעלי נתוני כניסה גבוהים
מלגה בגובה שכר לימוד מלא בשנה א' ומלגות נוספות בגובה 50% משכ“ל בשנים ב' ו-ג' בכפוף לשמירה על מצוינות אקדמית

מלגת מצוינים בחינוך
פטור מלא משכר לימוד ומלגת קיום בסך 5,000 ₪ בתכנית תלת שנתית לסטודנטים שהתקבלו לתכנית המצוינים (בשיתוך משרד החינוך – תכנית רג"ב)

מלגת המשך לבוגרי מכינות
מלגה בגובה 1,000 ₪ לבוגרי המכינה הקדם אקדמית להשלמת בגרויות שהתקבלו לתואר ראשון במכללה

מלגת דיקן לתואר ראשון על בסיס סוציואקונומי
הרשמה נפתחת מידי שנה באוגוסט וכל סטודנט זכאי להגיש בקשה. גובה מלגה לזכאים 5,500-1,700 ש"ח

מלגות מעורבות חברתית
סטודנטים המעוניינים לקחת חלק בתרומה לקהילה הסובבת, יוכלו להשתלב ביחידה למעורבות חברתית בדיקן הסטודנטים ולזכות במלגת התנדבות

מלגות בקורסי מעורבות חברתית
במכללה מתקיימים קורסי מעורבות המאפשרים שילוב בין לימודים אקדמיים בפעילות בקהילה

מלגת פרויקט הזדמנות שנייה
סטודנטים הלומדים במסגרת 'הזדמנות שנייה' לתואר ראשון תושבי מועצות אזוריות ועיריות המוכרות עפ"י מדד חברתי כלכלי זכאים לקבל מלגה בסך של 1,500 ₪ לכל שנת לימודים תמורת התנדבות בקהילה

מלגת הצטיינות
מוענקת מדי שנה לסטודנטים מצטיינים. המלגה מתחלקת ל-2, מלגת מצטיין דיקן בסך 2,000 ₪ או מלגת מצטיין נשיאה בסך 4,000 ₪

מלגת קרן קציר – מלגת שכ"ל בסך 10,000 ₪ לשנה לאימהות חד הוריות (5,000 ₪ מטעם הקרן ו-5,000 ₪ מטעם המכללה). בנוסף, 6,000 ₪ למלגת קיום. מעבר לכך כל סטודנטית מקבלת סיוע לימודי, סיוע במימון אבחון ובהתאם למלאי ולתקציב יש אפשרות לקבלת מחשב נייד. מלגה זו מיועדת רק לסטודנטיות לתואר ראשון משנה א' בכפוף לראיון קבלה. המלגה מותנית לסטודנטיות עד גיל

מלגה ליוצאי קהילת אתיופיה – כל סטודנט יוצא קהילת אתיופיה זכאי למלגה המסייעת בשכ"ל ודיור בגובה 2,500-2,000 ₪.סטודנטים במצב סוציואקונומי נמוך זכאי לתוספת על מלגה זו, בכפוף לבדיקה

הלוואה מותנית לסטודנטים לחינוך והוראה לתואר ראשון, שני והסבת אקדמאים – הלוואה בסך 5,800 ₪  לתואר ראשון בהוראה ותואר שני בחינוך שתהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מס' שנים. ההלוואה היא עבור מקצועות הוראה הנדרשים במערכת החינוך, בהם אנגלית, מתמטיקה, מדעים, לשון, תרבות ישראל.

מלגות מגורמים חיצוניים – בפני כל סטודנט קיימות אפשרויות רבות לבקשת מלגות ישירות מגורמים חיצוניים למכללה, כגון קרנות ורשויות מקומיות, אימפקט, פייס, פר"ח, סחל"ב, אגף לחיילים משוחררים ועוד

תמיכה כלכלית דרך מדור שכר לימודהמכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה

אפיק קבלה ייחודי ליוצאי הקהילה האתיופית

המכללה האקדמית אחוה שמה דגש על הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מגוונות, ובכלל זה לחברה האתיופית. מועמדים אשר מעוניינים באחת מהתכניות לתואר ראשון במכללת אחוה, יhהנו מהתמיכות הבאות:

מעטפת כלכלית

דיקנט הסטודנטים מסייע במלגות שכר לימוד, סבסוד נסיעות ומגורים במהלך התואר הראשון, בהתאם לנתונים האישיים של כל אחד ואחת מכם.

סיוע ותמיכה לימודית

דיקנט הסטודנטים מעניק מעטפת רחבה לסיוע לימודי באמצעות חונכות אישית, שיעורי עזר, מרתונים, סדנאות, אסטרטגיות למידה, הוראה מתקנת ועוד.

התאמות בבחינות

סטודנטים לתואר ראשון אשר עברית אינה שפת אימם, זכאים להתאמות בבחינות, כגון תוספת זמן ועוד.

טיפול רגשי

כל סטודנט המרגיש צורך בתמיכה, ייעוץ או טיפול רגשי, יכול לפנות לקליניקה לטיפול פסיכולוגי רגיש-תרבות במסגרת המכללה. ניתן לפנות דרך אתר המכללה, במייל: [email protected] או בטלפון: 08-8588150

אבחונים ללקויות למידה

סטודנט עם רקע של לקות למידה מוכרת, או חשד ללקות למידה, מוזמן לתאם פגישה עם יועצת המכללה לבדיקת המלצה לביצוע אבחון דידקטי וקבלת מלגת אבחון.

אפיק קבלה מיוחד

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים לתואר ראשון ושני.

מכינה 30 פלוס - המכללה האקדמית אחוה

אפיק קבלה בהעדפה מתקנת

באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ"ראויים לקידום" על פי אמות המידה המתבססות על כללי "האגודה לקידום החינוך". במטרה לתת הזדמנות למועמדים עם קשיים חברתיים, כלכליים ואישיים, מציעה המכללה האקדמית אחוה אפיק קבלה חריג. באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ"ראויים לקידום" על פי אמות המידה המתבססות על כללי "האגודה לקידום החינוך". אמות מידה אלה כוללות: אזור מגורים, בית הספר בו למד המועמד, רקע משפחתי לרבות השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה ועוד. נתונים אלה מתייחסים לתקופה בה למד המועמד בבית ספר תיכון בלבד.

תהליך הרישום: הרשמה לתואר ראשון והגשת בקשה לוועדת חריגים של המכללה בצירוף תוצאות ההתאמה של האגודה לקידום החינוך. פרטים ליצירת קשר עם "האגודה לקידום החינוך": טלפון: 02-6441159 / פקס: 02-6413757.

דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת אתר האינטרנט של האגודה לקידום החינוך:

www.kidum-edu.org.il

 

 

אפיק קבלה למועמדים בעלי נתונים חריגים

מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי שאינם עומדים בתנאי הקבלה יוכלו להגיש בקשה להתקבל באופן חריג ובמעמד "על תנאי" ללימודי תואר ראשון. מועמדים שיתקבלו באופן חריג יידרשו לעמוד בתנאי מעבר משנה א' לשנה ב'. הקבלה ללימודים במעמד זה כפופה להחלטת ועדת החריגים של המכללה.

להיות סטודנט - לאנשים עם מוגבלות שאינם עומדים בתנאי הקבלה

תכנית משותפת למכללה האקדמית אחוה ולג'וינט ישראל מסד נכויות, המאפשרות לאנשים עם מוגבלות להתנסות בלמידה ובחוויה הסטודנטיאלית על מנת לבחון בטחון ויכולות לשם השתלבות עתידית בהשכלה.
למידע נוסף: [email protected]