המכללה מפעילה אפיקי קבלה מיוחדים למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובעלי נתונים מתאימים על-פי הקריטריונים באפיקים אלה.

אפיק קבלה ייחודי ליוצאי הקהילה האתיופית

המכללה האקדמית אחוה שמה דגש על הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מגוונות, ובכלל זה לחברה האתיופית. מועמדים אשר מעוניינים באחת מהתכניות לתואר ראשון במכללת אחוה, יhהנו מהתמיכות הבאות:

מעטפת כלכלית

דיקנט הסטודנטים מסייע במלגות שכר לימוד, סבסוד נסיעות ומגורים במהלך התואר הראשון, בהתאם לנתונים האישיים של כל אחד ואחת מכם.

סיוע ותמיכה לימודית

דיקנט הסטודנטים מעניק מעטפת רחבה לסיוע לימודי באמצעות חונכות אישית, שיעורי עזר, מרתונים, סדנאות, אסטרטגיות למידה, הוראה מתקנת ועוד.

התאמות בבחינות

סטודנטים לתואר ראשון אשר עברית אינה שפת אימם, זכאים להתאמות בבחינות, כגון תוספת זמן ועוד.

טיפול רגשי

כל סטודנט המרגיש צורך בתמיכה, ייעוץ או טיפול רגשי, יכול לפנות לקליניקה לטיפול פסיכולוגי רגיש-תרבות במסגרת המכללה. ניתן לפנות דרך אתר המכללה, במייל: psychology@achva.ac.il או בטלפון: 08-8588150

אבחונים ללקויות למידה

סטודנט עם רקע של לקות למידה מוכרת, או חשד ללקות למידה, מוזמן לתאם פגישה עם יועצת המכללה לבדיקת המלצה לביצוע אבחון דידקטי וקבלת מלגת אבחון.

אפיק קבלה מיוחד

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים לתואר ראשון ושני.

מכינה 30 פלוס - המכללה האקדמית אחוה

אפיק קבלה בהעדפה מתקנת

באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ”ראויים לקידום” על פי אמות המידה המתבססות על כללי “האגודה לקידום החינוך”. במטרה לתת הזדמנות למועמדים עם קשיים חברתיים, כלכליים ואישיים, מציעה המכללה האקדמית אחוה אפיק קבלה חריג. באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ”ראויים לקידום” על פי אמות המידה המתבססות על כללי “האגודה לקידום החינוך”. אמות מידה אלה כוללות: אזור מגורים, בית הספר בו למד המועמד, רקע משפחתי לרבות השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה ועוד. נתונים אלה מתייחסים לתקופה בה למד המועמד בבית ספר תיכון בלבד.

תהליך הרישום: הרשמה לתואר ראשון והגשת בקשה לוועדת חריגים של המכללה בצירוף תוצאות ההתאמה של האגודה לקידום החינוך. פרטים ליצירת קשר עם “האגודה לקידום החינוך”: טלפון: 02-6441159 / פקס: 02-6413757.

דואר אלקטרוני: liath@kidum-edu.org.il

כתובת אתר האינטרנט של האגודה לקידום החינוך:

www.kidum-edu.org.il

 

 

אפיק קבלה למועמדים בעלי נתונים חריגים

מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי שאינם עומדים בתנאי הקבלה יוכלו להגיש בקשה להתקבל באופן חריג ובמעמד “על תנאי” ללימודי תואר ראשון. מועמדים שיתקבלו באופן חריג יידרשו לעמוד בתנאי מעבר משנה א’ לשנה ב’. הקבלה ללימודים במעמד זה כפופה להחלטת ועדת החריגים של המכללה.

להיות סטודנט - לאנשים עם מוגבלות שאינם עומדים בתנאי הקבלה

תכנית משותפת למכללה האקדמית אחוה ולג’וינט ישראל מסד נכויות, המאפשרות לאנשים עם מוגבלות להתנסות בלמידה ובחוויה הסטודנטיאלית על מנת לבחון בטחון ויכולות לשם השתלבות עתידית בהשכלה.
למידע נוסף: michal_t@achva.ac.il