לוועדת מלגות עליך לצרף לטופס הרישום את המסמכים הבאים:

אישורים נדרשים:

*צילום תעודת הזהות של ההורים כולל ספח ובו פירוט שמות הילדים.

*צילום תעודת זהות של המועמד, כולל הספח.

*צילום תעודת שחרור או אישור מפטור צבאי.

*אישור על שירות לאומי כולל תאריכי שירות.

*טופס קורות חיים ויתור סודיות

אישורי השכלה

*צילום תעודת בגרות או אישור מבית הספר המעיד על השכלתך, ו/או גיליון ציונים

*אישור על ציון בחינה פסיכומטרית או מימ”ד, במידה ונבחנת בעבר.

אישורי הכנסה

הורים שכירים: טופס 106 לשנת 2020.

הורים עצמאים: טופס שומה לשנת המס האחרונה 2020. שומת המס חייבת להיות ממס הכנסה ולא מרואה חשבון.

מועמד נשוי עם ילדים: אישור על הכנסות בן/בת הזוג.

מצב סוציאלי מיוחד

*חייל בודד זכאי לסיוע-יש להציג אישור מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים הקרובה למגוריו (טופס 1).

*נתמכים אחרים- יש להציג אישור מתאים, דו”ח מעובדת סוציאלית או אישור מהביטוח הלאומי.

*אבטלה- יש להציג אישור מתאים מהביטוח הלאומי.

*נכים – קצבת נכות ואחוזי נכות.

*אם אחד ההורים אינו עובד, יש להציג טופס ‘מעמד לא עובד’ מביטוח לאומי.

מועמדים למכינת בגרות

*מועמד שנבחן בעבר בביה”ס תיכון בו למד מוגדר נבחן אינטרני, על מועמד אינטרני לצרף אישור חתום ע”י ביה”ס התיכון האחרון בו נבחן. האישור צריך לכלול את המקצועות החסרים ומספרי השאלונים לצורך זכאות לתעודת בגרות.

*מועמד שלא נבחן בעבר בבית ספרו או שלא סיים י”ב כיתות, ייחשב נבחן אקסטרני. על מועמד אקסטרני לפתוח תיק בשלוחה אקסטרנית  ולהביא מהשלוחה אישור הכולל את המקצועות החסרים לצורך זכאות לתעודת הבגרות.

*אבחון פסיכודידקטי לסטודנטים לקויי למידה – יש להעביר למיכל דהרי – יועצת המכינה ורכזת לקויות למידה

פקס: 08-8588006

מייל: michal_d@achva.ac.il

את המסמכים יש לצרף לטופס הרישום המופיע בטפסים המצורפים באתר ולהגיש למשרד המכינות בבניין 5 או לשלוח לכתובת המייל reut.rainbach@achva.ac.il
בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מנהל סטודנטים במכינה בטלפון 08-8588031/08-8588086