קופון הטבה לנרשמים
בין התאריכים: 2.7.2020 – 20.7.2020

50% הנחה בדמי ההרשמה ועד 1000 ₪ הנחה בשכר הלימוד*

לקבלת קופון הטבה לחצו

*הטבה בשכר הלימוד עד 1000 ₪ תוענק לכל מי שירשם בתאריכים הנ”ל ובמידה ויממש את הלימודים.
מועמדים שיתקבלו בועדת קבלה (פסיכולוגיה, חינוך, מדעי החיים ומערכות מידע) – יהיו זכאים להטבת ועדת קבלה בסך 800 ₪ וישלמו ביום הועדה 1700 ₪ במקום 2500 ש”ח.
במימוש הלימודים – יקבלו הטבה נוספת של 200 ₪ כך שסה”כ הטבה היא של 1000 ₪.
מתקבלים לתואר שני, להסבה והרחבת הסמכה ישלמו מקדמה מלאה בסך 2500 ₪, ובמימוש הלימודים יקבלו הטבה של 500 ₪ בשכר הלימוד.

גובה שכר הלימוד לתואר ראשון ולתואר שני, להסבת אקדמאים להוראה, וללימודים מלאים במכינה הקדם אקדמית, נקבע בהתאם להמלצות ועדת וינוגרד שאושרו ע”י הממשלה.

 

הרכב שכר הלימוד:

  • שכר לימוד בסיסי.
  • הפחתה – גם היא נקבעת ע”י הממשלה.
  • אגרות חובה.
  • אגרות רשות.
  • תשלומים נלווים (קורסים שאינם מקנים נק”ז או ש”ש לתואר, מבחני פטור וכו’).

שכר הלימוד במסגרות אחרות, שאינן מפורטות לעיל, נקבע ע”י המכללה.
המידע המחייב את המכללה מפורט בנהלי שכר לימוד המפורטים באתר.
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס, בכפוף להנחיות משרד האוצר והחינוך, שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכ”ל המתפרסמים באתר מבלי למסור על כך הודעה אישית לנוגעים בדבר. השינויים יחייבו את כל הסטודנטים במכללה.
בשנה”ל תש”פ גובה שכר הלימוד הנו 13,863 ₪ צמוד למדד יולי 2019. שכר הלימוד המופחת (לאחר הפחתה של 26%) הנו 10,258 ₪ צמוד למדד יולי 2019.

ימים
א’ – ה’

שעות קבלה
בין השעות 08:30 – 12:30  והן בין השעות 15:00 – 16:00

מדור שכר לימוד נמצא בבניין 3 בקומת הקרקע.

בימי ו’ וערבי חג אין קבלת קהל למעט ביום ו’ הראשון של כל תקופת מבחנים (הודעה תופיע באתר).

מענה טלפוני 3622*

ימים
א’ – ה’

שעות מענה טלפוני
בין השעות 10:00 -12:30  והן בין השעות 15:00 -16:00

בימי ו’ וערבי חג אין מענה טלפוני.

*מדור שכר לימוד חוזר תוך 24 שעות לכל סטודנט שישאיר הודעה בתא הקולי